Tilbage til listen

BAGSÆDER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

For at flytte sæderne frem eller tilbage

Løft håndtaget 1 for at låse op. Forskyd sædet til den ønskede position, slip håndtaget, og kontroller at sædet er fastlåst.

Indstilling af ryglænets hældning

Flyt om nødvendigt sædet fremad.

Løft håndtaget 2, og sænk ryglænet til den ønskede position.

Slip håndtaget 2, og kontrollér, at sædet er fastlåst.

Sådan slås sæderyggen ned (helt flad position)

Sænk hovedstøtten3, og løft håndtaget 2 for at slå sædet ned. Sørg for, at sædet er korrekt fastlåst.

Bemærk: Før sæderyggen foldes ned, skal du kontrollere, at der ikke er koblet udstyr til stikkene 4.

Genmontering af sæderyggen

Sørg for at placere sikkerhedsselen korrekt, hold i ryglænet, løft, og sørg for, at det er låst korrekt.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage indstillingerne med vognen standset.

Ved betjening af bagsæderne skal du sørge for, at der ikke er noget der generer forankringsbeslagene (en legemsdel, et dyr, grus, klude, legetøj, mv.).

For at få adgang til bagsæderne på tredje række

- Løft håndtaget 5.

- Hold i ryglænet, og sænk det foran, indtil det låser;

- Anbring dig på bagsædet i tredje række.

- Tryk på ryglænet for anden sæderække. og slå det ned.

- Sørg for, at sædet er korrekt fastlåst.

For at folde et sæde på tredje række ud

- Sådan får du adgang til tredje sæderække;

- Placer sikkerhedsselen i krogen 6, så den ikke beskadiges.

- Træk i selen 7 for at løfte ryglænet. Kontrollér herefter, at det er ordentligt låst.

Før et sæde i anden række flyttes fremad, skal det sikres, at sædet ikke er i helt flad position.

Ved anbringelse af sæderyggen kontrolleres, at den er korrekt fastlåst.

Hvis der anvendes sædeovertræk, skal du sørge for, at det ikke forhindrer sæderyggen i at blive korrekt fastlåst.

Kontroller, at sikkerhedsselerne er korrekt anbragt.

Monter derefter nakkestøtterne igen.

Under håndtering af bagsæderne:

- sørg for, at der ikke befinder sig nogen i nærheden af de bevægelige dele;

- sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads omkring sædet;

- Sørg for, at der ikke er noget, der optager den plads i bagagerummet, som sædet skal slås ned på;

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer med vognen standset.

Sådan forlades bagsæderne i tredje række

- Løft håndtaget 8;

- skub sædet fremad, indtil det låses.

Bemærk: Hvis håndtaget 8 ikke virker, trækkes i nødudgangens rem 9.

Når nødudgangens rem 9 anvendes, vil bagsæderne i anden række bevæge sig bagud. Under betjeningen skal du sikre, at intet blokerer sædets bevægelse (legemsdele, husdyr, legetøj osv.).

Af sikkerhedshensyn bør indstillingerne med vognen standset.

Risiko for kvæstelser

Sådan nedfoldes et sæde i tredje række manuelt

- Fra bagagerummet skal du sænke nakkestøtten;

- træk gjorden 10. Afhængigt af modellen er den placeret over eller under den løse plade 11.

For automatisk at slå sæderne ned (helt flad position)

Bagsæderne låses op elektrisk og slås selv ned i helt flad position.

Du har to muligheder til håndtering af sæderne:

- fra bagagerummet med betjeningen 12;

- på multimedieskærmen 13.

Betingelser for brug

Køretøjet er standset, og bagsædeselerne er låst op:

- ved hjælp af betjeningen 12 med bagklappen åben;

- på multimedieskærmen 13 med motoren kørende.

Bemærk: Før der foretages en oplåsning for at slå sæder ned, skal borde på bagsiden af forsæderne klappes sammen.

Afbrydelse af funktionen

- Med motoren kørende blokerer en låst sele det tilhørende sæde.

- Når køretøjet er i bevægelse, er de 2 betjeninger deaktiveret.

Sådan løftes sæderne manuelt

Løft hvert sæde som beskrevet på de foregående sider.

Under håndtering af bagsæderne:

- sørg for, at der ikke befinder sig nogen i nærheden af de bevægelige dele;

- sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads omkring sædet;

- Sørg for, at der ikke er noget, der optager den plads i bagagerummet, som sædet skal slås ned på;

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer med vognen standset.

Ved hjælp af betjeningen 12

Afhængigt af køretøjet er kontakterne for nedslåning af:

A bagsædets ryg i venstre side på anden række.

B midterste bagsædes og højre sædes ryglæn i anden række.

C bagsædets ryg til højre på tredje række.

D bagsædets ryg i venstre side på tredje række.

E samtlige sæder.

På multimedieskærmen 13

Når køretøjet er standset, skal du vælge menuen ”Køretøj”, ”Sæder” og derefter ”Sammenfoldning med et enkelt tryk”.

Tryk på sædet, som du ønsker at slå ned, eller samtlige sæder, og bekræft derefter.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage indstillingerne med vognen standset.

Møde med en forhindring

Når sædet under flytning støder på en forhindring, stoppes bevægelsen automatisk. Du skal så manuelt slå det ned, når forhindringen er fjernet.

Funktionsfejl

Når alle brugsbetingelser er opfyldt, og du ikke kan slå sædet ned, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Ved betjening af bagsæderne skal du sørge for, at der ikke er noget der generer forankringsbeslagene (en legemsdel, et dyr, grus, klude, legetøj, mv.).

Begrænsninger for brug

Det er forbudt at køre med et ryglæn eller et sæde nedslået på bagsædet i anden række, når der sidder en passager på bagsædet i tredje række.

PRÆSENTATION AF INTERIØR GRAND SCENIC