Tilbage til listen

EL-BETJENT FORSÆDE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

For køretøjer, der er udstyret hermed, giver kontakten 1 adgang til menuen sæder på multifunktionsskærmen (se de følgende sider).

Indstilling af ryglænet

For at indstille hældningen af ryglænet skal du aktivere den øverste del af kontakten 2 frem eller tilbage.

Indstilling af sædets lændestøtte

Aktiver kontakten 3 fremad, bagud, op eller ned.

Kontroller, at sæderyggene er korrekt fastlåst.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage indstillingerne med vognen standset.

Kontroller, at sæderyggene er korrekt fastlåst.

For ikke at modvirke sikkerhedsselernes effektivitet bør sædernes ryglæn ikke vippes for langt tilbage under kørsel.

Der må ikke ligge løse genstande i vognbunden (ved førerpladsen): I tilfælde af en kraftig opbremsning kan løse genstande blive kastet ind under pedalerne, som så ikke vil kunne betjenes korrekt.

Indstilling af sædet

Flytning af sædet frem eller tilbage

Aktiver kontakten 4 fremefter eller bagud.

Løft eller sænkning af sædet

Aktiver den bageste del af kontakten 4 op eller ned.

For at vippe sædet

(afhængigt af model)

Flyt den forreste del af kontakten 4 op eller ned.

Justering af sædets længde

Løft håndtaget 5 for at låse det op. Når den ønskede position er valgt, slippes håndtaget, og det kontrolleres, at sædet er fastlåst.

Elopvarmede sæder

Tilslut tændingen

- et tryk på kontakten 6 for det pågældende sæde ved den første anvendelse aktiverer varmesystemet på høj. Begge indbyggede kontrollamper i kontakten tændes. Systemet regulerer automatisk opvarmning og deaktiverer den om nødvendigt.

- et tryk på kontakten for anden gang ændrer varmen til lav. Én indbygget kontrollampe tændes;

- et tryk på kontakten for tredje gang slukker varmen.

FUNKTIONSFEJL

Når der registreres en funktionsfejl, vil kontrollamperne i kontakten 6 for det pågældende sæde blinke eller, afhængigt af modellen, slukke efter ca. fem sekunder.

Søg råd på et autoriseret værksted.