Tilbage til listen

FARTPILOT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Denne fartpilot har en funktion, som gør det muligt at fastholde kørslen ved en forudbestemt konstant hastighed; denne funktion benævnes fartpilot.

Der kan vælges en konstantfart fra 30 km/t og opefter.

Betjening

1 Start- og stopkontakt.

2 Betjening af:

a aktivering, programmering og forøgelse af fartpilothastigheden (+);

b sænkning af fartpilothastigheden (-).

3 Aktivering og genkaldelse af den programmerede fartpilothastighed (R).

4 Anbringelse af funktionen på standby (med programmering af fartpilothastigheden) (O).

Indstillingen af fartpiloten indvirker på ingen måde på vognens bremsesystem.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Funktionen kan ikke erstatte føreren. Den kan i intet tilfælde erstatte respekten for overholdelse af hastighedsbegrænsninger, eller den årvågenhed og det ansvar, som vognens fører bør udvise (vær altid opmærksom på situationer, som kræver pludselig opbremsning). Konstantfartholderen må ikke anvendes ved kørsel i tæt trafik, på dårlig eller glat vejbane (isslag, aquaplaning, grusveje...), eller ved ugunstige vejrforhold (tåge, regn, sidevind...).

Der kan herved opstå risiko for uheld.

Betjening

Tryk på kontakten 1 i siden .

Lampen lyser grønt, og meddelelsen ”Cruise ctrl” vises på instrumentbrættet fulgt af streger for at angive, at fartpiloten er i funktion og afventer, at en fartpilothastighed programmeres.

Programmering af hastigheden

Når hastigheden er konstant (ca. 30 km/t og opefter), trykkes på kontakten 2 side a (+): Funktionen aktiveres, og den aktuelle hastighed programmeres.

Fartpilothastigheden erstatter stregerne, og hastigheden bekræftes ved, at den vises med grønt, og at meddelelsen ”Cruise ctrl” vises samtidig med, at kontrollampen lyser.

Hvis du forsøger at aktivere funktionen under 30 km/t, vises meddelelsen ”Ugyldig Hast.”, og funktionen forbliver inaktiv.

Kørsel

Når den ønskede konstante fart er programmeret og aktiveret, kan foden fjernes fra speederpedalen.

Bemærk, at du skal holde fødderne i nærheden af pedalerne for at kunne gribe hurtigt ind i nødstilfælde.

Ændring af den programmerede hastighed

Du kan variere fartpilothastigheden ved at trykke gentagne gange 2 på kontakten:

- side a (+) for at øge hastigheden;

- side b (-) for at sænke hastigheden.

Overskridelse af den programmerede konstantfart

Det er på et hvilket som helst tidspunkt muligt at overskride den programmerede konstantfart ved at træde på speederpedalen. Ved overskridelse vises fartpilothastigheden med rødt og blinker på instrumentbrættet.

Derefter slippes speederen: Efter nogle sekunder genoptages den oprindelige fartpilothastighed automatisk.

Kan ikke fastholde konstanthastigheden

Hvis hastigheden sænkes for meget, kan fartpilothastigheden ikke opretholdes af systemet: Den registrerede hastighed vises med rødt og blinker på instrumentbrættet for at informere dig herom.

Indstillingen af fartpiloten indvirker på ingen måde på vognens bremsesystem.

Sådan sættes funktionen i standby

Funktionen sættes på standby, når du trykker på:

- kontakten 4 (O) ;

- bremsepedalen;

- Koblingspedalen, eller når gearvælgeren sættes i neutral position på modeller med automatgear.

I disse tre tilfælde forbliver den begrænsede hastighed programmeret, og beskeden ”I hukommelse” samt denne hastighed vises på instrumentbrættet.

Standbytilstand bekræftes ved, at fartpilothastigheden og meddelelsen ”I hukommelse” vises med gråt.

Genkaldelse af fartpilothastigheden

Hvis en hastighed er programmeret, er det muligt at genkalde den, når du har sikret dig, at færdselsforholdene er passende hertil (trafik, kørebanens tilstand, vejrforhold…). Tryk på kontakten 3 (R), hvis bilens hastighed er over 30 km/t.

Ved genkaldelse af den programmerede hastighed bekræftes aktivering af fartpilotenved, at fartpilothastigheden samt meddelelsen ”Cruise ctrl” vises med grønt.

Bemærk: hvis den foregående indregistrerede hastighed er meget højere end den aktuelle hastighed, vil vognen accelerere kraftigt indtil denne grænse.

Når fartpiloten er indstillet til standby, skal du trykke på siden a (+) af kontakten 2 for at genaktivere fartpiloten uden at tage hensyn til den registrerede hastighed: Det vil være bilens aktuelle hastighed, der er afgørende.

Afbrydelse af funktionen

Fartpilotfunktionen afbrydes, når der trykkes på kontakten 1; i så tilfælde vil der ikke længere være nogen programmeret fartpilothastighed. Den grønne kontrollampe slukkes sammen med den tilknyttede meddelelse på instrumentbrættet for at bekræfte, at funktionen er afbrudt.

Standsning eller afbrydelse af fartpiloten medfører ikke en hurtig nedbringelse af hastigheden; ønskes dette skal du træde på bremsepedalen.

DYNAMISKE FUNKTIONER : FARTPILOT/FARTBEGRÆNSER