Tilbage til listen

FORLYGTER: udskiftning af pærer

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Blinklys

Drej fatningen 1 en kvart omgang, og tag pæren ud.

Pæretype: PY21W.

Når pæren er sat på plads sikres det at den er korrekt fastlåst.

Før ethvert indgreb i motorrummet skal tændingen afbrydes (se oplysningerne under ”Start/stop af motoren” i kapitel 2).

Nærlys med halogenpære

Udskiftning af pæren:

- Aftag dækslet A;

- drej fatningen en kvart omgang 2;

- tag pæren ud.

Pæretype: H7.

Fjernlys med halogenpære

Udskiftning af pæren:

- aftag dækslet B;

- drej fatningen en kvart omgang 3;

- tag pæren ud.

Pæretype: H7.

Der skal altid anvendes pærer U.V. 55W for ikke at ødelægge plastikskærmen på forlygterne.

Pæreglasset må ikke berøres med fingrene. Pæren holdes i soklen.

Kontroller efter udskiftning af pæren at dækslet anbringes korrekt.

Pærerne indeholder et gastryk og kan derfor sprænges under udskiftningen.

Risiko for kvæstelser

LED-fjernlys/nærlys 5

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

Kørelys/positionslys 4

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

LED-tågelygter 6

Tilgængelig afhængigt af udstyr.

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

Hjælpelygter

Hvis du ønsker at udstyre dit køretøj med ”tågelygter”, skal du rette henvendelse til et autoriseret værksted.

Afhængigt af den lokale lovgivning (eller for en sikkerheds skyld) tilrådes det at have en æske med et sæt ekstra pærer og sikringer i vognen. Sættet kan købes på et af dit bilmærkes værksteder.

Ved indgriben i nærheden af motoren kan denne være varm. Her til kommer, at motorventilatoren kan sætte sig i gang når som helst. Advarslen lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser

Pærerne indeholder et gastryk og kan derfor sprænges under udskiftningen.

Risiko for kvæstelser

Alle indgreb eller ændringer på det elektriske kredsløb bør foretages på et autoriseret værksted, som råder over de nødvendige reservedele, idet en forkert tilslutning kan medføre beskadigelse af de elektriske installationer (ledninger, komponenter, og specielt generatoren).

KØRETØJSPRÆSENTATION

KUNDENS VEDLIGEHOLDELSE : FORLYGTER