Tilbage til listen

FORSÆDENAKKESTØTTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Løft af nakkestøtten

Træk nakkestøtten opad til den ønskede højde.

Sænkning af nakkestøtten

Tryk på knappen 2, og tryk nakkestøtten ned til den ønskede højde.

Justering af hældningen

Ifølge modellen skal del A skubbes frem eller tilbage, indtil den ønskede indstilling opnås.

Sådan reguleres sidestøtterne B

Afhængigt af modellen kan delene B reguleres separat, indtil den ønskede indstilling opnås.

Demontering af nakkestøtten

Løft nakkestøtten op i højeste position (vip om nødvendigt sæderyggen bagud). Tryk på knappen 2, og løft den, indtil den frigøres.

Montering af nakkestøtten

Sørg for, at nakkestøttestængerne 3 er rene.

Anbring stængerne i rørene i sæderyggen 1 (om nødvendigt vippes sæderyggen bagud).

Tryk nakkestøtten ned, indtil den blokeres, og tryk derefter på knappen 2, og tryk nakkestøtten i bund.

Kontrollér, at nakkestøtten er fastlåst.

Af sikkerhedshensyn bør nakkestøtten altid være monteret og korrekt indstillet: nakkestøttens øverste kant bør være så nær i højde med hovedets isse som muligt, og afstanden mellem dit hoved og nakkestøtten A skal altid være den mindst mulige.