Tilbage til listen

FORSÆDER MED MANUEL REGULERING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Justeringer

For at flytte sædet frem eller tilbage

Løft håndtaget 1 op, og hold det for at låse sædet op. Forskyd sædet til den ønskede position, slip håndtaget, og kontroller, at sædet er fastlåst.

Hævning eller sænkning af sædet

Træk håndtaget 2 op og ned så mange gange som nødvendigt, indtil den ønskede position opnås.

Sæderyggens hældning

Løft håndtaget 3, og hæld rygsædet til den ønskede position. Når den ønskede position er valgt, slippes håndtaget, og det kontrolleres, at sædet er fastlåst.

Af sikkerhedsmæssige grunde må disse indstillinger kun foretages, når vognen er standset.

For ikke at modvirke sikkerhedsselernes effektivitet bør sædernes ryglæn ikke vippes for langt tilbage under kørsel.

Der må ikke ligge løse genstande i vognbunden (ved førerpladsen): i tilfælde af en kraftig opbremsning kan løse genstande blive kastet ind under pedalerne, som så ikke vil kunne betjenes korrekt.

For indstilling af sædets lændestøtte

Sænk kontaktarmen 4 for at forøge støtten, og løft den for at formindske den.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse indstillinger med vognen standset.

Elopvarmede sæder

Tilslut tændingen

- Når der trykkes på kontakten 5 på det pågældende sæde for første gang, aktiveres varmesystemet med maks. effekt. Begge indbyggede kontrollamper i kontakten tændes

- Endnu et tryk sænker varmen til min. effekt. Én indbygget kontrollampe tændes;

- et tryk på kontakten for tredje gang slukker varmen.

Bordstilling

Afhængigt af modellen kan ryglænet på passagersædet slås ned på sædet, og derved fungere som bord.

- Sænk nakkestøtten;

- skub sædet tilbage;

- indstil sædet i nederste position;

- træk i håndtaget 7, og slå ryglænet helt ned.

Når passagersædet anvendes i bord-position, er det forbudt at benytte de 2 bagsæder, der befinder sig lige bag det.

Tilbagesætning af sædet igen

Vær opmærksom på, at der ikke er nogen genstand, der forhindrer manipulation af sædet;

Det er vigtigt at trække i håndtaget 7 for at hæve ryglænet. Kontroller, at den er korrekt fastlåst.

For din egen sikkerheds skyld skal du fastgøre genstande, der transporteres, når sædet er i bordstilling.

Sørg for at holde godt fast i ryglænet, når sædet placeres i bordstilling.

Risiko for kvæstelser

Når forsædets ryglæn sættes i bordstilling, skal du huske at deaktivere den forreste passagerairbag airbag (se afsnittet ”Sikkerhed for børn: deaktivering, aktivering af airbag på forreste passagersæde” i kapitel 1).

Der er risiko for alvorlige kvæstelser pga. genstande, der er anbragt på ryglænet i bordstilling, hvis airbagairbaggen udløses.

Denne advarsel er anført på en etiket (på instrumentbrættet) og en anmærkning (på forruden).

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse indstillinger med vognen standset.