Tilbage til listen

FUNKTION FOR KVALITET AF UDELUFT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med aircondition tændt skal du fra multimedieskærmen 1 vælge ”Menu”, ”Køretøj”, ”Pas på”.

Kvalitet af udeluft

Luftkvaliteten vises på multimedieskærmen 1 ved visuel A eller visuel B, afhængigt af køretøjet.

Visuel A

Luftkvaliteten vises med en animation og en forklarende tekst.

Visuel B

Luftkvaliteten angives med en graf. Tre farver angiver luftkvalitetsniveauet (fra renest til mest forurenet):

1 (blå)

2 (lysegrå)

3 (grå)

Der henvises til multimedievejledningen for flere oplysninger.