Tilbage til listen

FUNKTIONEN STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med dette system kan man mindske brændstofforbruget og udstødningsgassen.

Systemet aktiveres automatisk, når bilen startes. Under kørsel stopper systemet motoren (på standby), når bilen standses (kø, stop ved lyskryds...).

Betingelser for standbytilstand for motor

Køretøjet har kørt siden sidste stop.

Med automatgear:

- gearet er i position D, M eller N;

og

- bremsepedalen er trykket ned (tilstrækkeligt hårdt);

og

- gaspedalen er ikke trykket ned;

og

- Køretøjets hastighed er lig nul i cirka ét sekund.

Motoren forbliver i standbytilstand, hvis position P anvendes, eller hvis position N anvendes sammen med håndbremsen trykket og bremsepedalen sluppet.

Med manuelt gear:

- Køretøjet er sat i frigear (dødpunkt);

og

- koblingspedalen er sluppet. Hvis kontrollampen blinker, angiver det, at koblingspedalen ikke er sluppet tilstrækkeligt;

og

- Køretøjets hastighed er lavere end cirka 5 km/t.

For alle modeller:

Advarselslampen lyser fast på instrumentbrættet for at informere dig om, at motoren sættes i standbytilstand. Bilens udstyr forbliver funktionelt, mens motoren er stoppet.

Når motoren går på standby, vil servostyringen muligvis ikke fungere længere.

I sådan et tilfælde kommer den til at fungere igen, når motoren ikke længere er på standby eller hastigheden overstiger ca. 1 km/t. (ned ad bakke, på skråninger osv.).

Inden køretøjet forlades, skal motoren stoppes uden at sættes på standby (se afsnittet Start, stop af motoren i kapitel 2).

Lad ikke dit køretøj rulle, når motoren er i standbytilstand (kontrollampen tænder på instrumentbrættet).

Når motoren sættes på standby, aktiveres parkeringsbremsen (afhængigt af model) ikke automatisk.

Forhindring af standbytilstand for motor

I visse situationer, f.eks. når man kører ind i en rundkørsel, er det muligt, når systemet er aktiveret, at holde motoren kørende med henblik på en hurtig start af motoren.

For køretøjer udstyret med automatisk gearkasse:

Hold køretøjet standset ved at trykke en smule på bremsepedalen.

For køretøjer udstyret med manuel gearkasse:

Hold koblingspedalen nede.

Hvis motoren går ud, og systemet er tændt, skal koblingspedalen trædes helt ned for at genstarte motoren.

Afslutning af standbytilstand

Med automatgear:

- bremsepedalen skal være sluppet, og position D eller M anvendes;

eller

- Bremsepedalen slippes, når gearet er i stillingen N, og håndbremsen er trukket;

eller

- Der trykkes på bremsepedalen igen, når gearet er i stillingen P eller N, og håndbremsen er trukket;

eller

- Bilens gear er i stillingen R;

eller

- Speederpedalen er trykket ned;

eller

- ved manuel betjening flyttes gearvælgeren til + eller -.

Med manuelt gear:

- køretøjet er sat i frigear, og koblingspedalen er trådt let ned;

eller

- køretøjet er sat i gear, og koblingspedalen er trådt helt ned.

Bemærk: afhængigt af køretøjet, hvis du afbryder tændingen, når motoren er på standby, vises kontrollampen Ä på instrumentbrættet i få sekunder.

For køretøjer udstyret med manuel gearkasse

Genstart kan afbrydes, hvis koblingspedalen slippes for hurtigt, mens gearet er i indgreb.

Motoren skal være slukket (og ikke være på standby), når der skal påfyldes brændstof: Slå tændingen fra (se afsnittet Start, stop af motoren i kapitel 2).

Betingelser for manglende standby af motor

Visse betingelser tillader ikke systemet af sætte motoren på standby:

for modeller udstyret med et RENAULT -kort:

- førerdøren er ikke lukket;

- førerens sikkerhedssele er ikke spændt.

gælder alle modeller:

- køretøjet er sat i bakgear;

- motorhjelmen er ikke låst;

- udendørstemperaturen er for lav eller for høj;

- batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet;

- forskellen mellem bilens indvendige temperatur og den foreskrevne temperatur for det automatiske klimaanlæg er for stor;

- parkeringsafstandskontrol er i drift;

- højden er for høj;

- hældningen er for stejl for køretøjer udstyret med en automatisk gearkasse;

- funktionen ”klart udsyn” aktiveres (se afsnittet ”Automatisk klimaanlæg” i kapitel 3);

- motorens temperatur er for lav;

- antiforureningssystemet regenereres;

-...

Kontrollampen lyser på instrumentbrættet og oplyser dig om, at motoren ikke kan sættes i standbytilstand.

Særligt for biler med et RENAULT-kort

Hvis motoren er på standby (kø, stop ved lyskryds osv.), og føreren tager sikkerhedsselen af og åbner førerdøren eller rejser sig fra sædet, afbrydes tændingen.

Parkeringsbremsen aktiveres så automatisk.

For at genstarte og genaktivere funktionen Stop and Start skal motoren startes (se afsnittet Start, stop af motoren i kapitel 2).

Særligt tilfælde med køretøjer med en nøgle

Med motoren på standby (kø, lyskryds osv.). Hvis du forlader køretøjet, vil et lydsignal advare dig om, at motoren er på standby og ikke er blevet slukket.

Deaktiver funktionen Stop and Start ved ethvert indgreb i motorrummet.

Særlige anmærkninger til automatisk genstart af motoren

I visse tilfælde kan motoren genstartes uden indgreb for at garantere din sikkerhed og komfort.

Det sker særligt, når:

- udendørstemperaturen er for lav eller for høj;

- funktionen ”klart udsyn” aktiveres (se afsnittet ”Automatisk klimaanlæg” i kapitel 3);

- batteriet ikke er tilstrækkeligt opladet;

- Vognen kører med mere end 5 km/t (ved kørsel ned ad bakke...);

- der forkommer gentagne tryk på bremsepedalen eller behov for bremsesystemet;

-...

Særlige funktioner for køretøjer med en nøgle: For nogle af disse tilstande er automatisk genstart af motoren ikke tilladt, hvis en fordør er åben.

Deaktivering, aktivering af funktionen

Tryk på kontakten 1 for at deaktivere funktionen. Meddelelsen ”STOP AND START DEACTIVATED” vises på instrumentbrættet og den integrerede kontrollampe 2 i kontakten tændes.

Tryk igen for at genaktivere systemet. Meddelelsen ”Start&stop aktiveret” vises på instrumentbrættet og den integrerede kontrollampe 2 i kontakten 1 slukkes.

Systemet genaktiveres automatisk hver gang køretøjet startes tilsigtet (se i afsnittet ”Start, stop af motoren” i kapitel 2).

Funktionsfejl

Når meddelelsen ”CHECK STOP AND START” vises på instrumentbrættet og den integrerede kontrollampe 2 i kontakten 1 tændes, er systemet deaktiveret.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Bemærk: Når motoren er på standby, vil et tryk på kontakten 1 automatisk genstarte motoren.

Inden køretøjet forlades, skal motoren stoppes uden at sættes på standby (se afsnittet Start, stop af motoren i kapitel 2).

MOTORER OG GEARKASSER : ECO-TILSTAND OG SYSTEMET STOP & START