Tilbage til listen

LANE DEPARTURE WARNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ved hjælp af oplysninger fra kameraet 1 advarer funktionen føreren, hvis en fuldt optrukket eller stiplet linje krydses uden aktivering af blinklyset.

Bemærk: Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (vejsnavs, mudder, sne, kondens osv.).

For køretøjer, der udstyret hermed, gentages visse oplysninger på det øvre display.

Aktivering/deaktivering

Køretøjer, der ikke er udstyret med funktionen ”Sporassistent”

På multifunktionsskærmen 2: vælg ”Køretøj”, ”Kørehjælp”, ”Advarsel for vognbaneskift”, vælg derefter ”ON” or ”OFF”.

Køretøjer, der er udstyret med funktionen ”Sporassistent”

Fra multifunktionsskærmen 2: Vælg ”Køretøj”, ”Kørehjælp”, ”Lane Keeping” og derefter for at aktivere eller ”OFF" for at deaktivere funktionen "Sporassistent".

Du kan desuden aktivere funktion Sporassistent (se oplysningerne i ”Sporassistent” i kapitel 2).

Du kan få direkte adgang til menuen ”Kørehjælp” via tasten 3 .

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Advarselsfunktionen for vejbaneskift korrigerer ikke bilens retning.

Funktionsprincip

Når funktionen er aktiveret, vises indikatorerne 4 for linjerne i venstre og højre side, eller afhængigt af modellen, kontrollampen i gråt på instrumentbrættet.

Funktionen er klar til at alarmere, hvis:

- hastigheden er mellem ca. 70 og 200 km/t

og

- linjeindikatorerne 4 er farvet grønt, eller, afhængigt af modellen, kontrollampen er hvid.

Funktionen udløser en alarm, hvis en linje overskrides uden aktivering af blinklys.

Funktionen advarer føreren:

- ved hjælp af et lydsignal eller, afhængigt af modellen, en vibration af rattet.

og

- indikatoren for den krydsede linje bliver rød eller, afhængigt af modellen, kontrollampen 5 vises på instrumentbrættet.

Bemærk: I vejsving tillader funktionen, at der skæres hjørner en smule.

Situationer, hvor funktionen ikke er tilgængelig

- Indikatorer, der er aktiveret eller har været aktiveret ca. 4 sekunder før skift af vejbane;

- hurtig overskridelse af linjen;

- fortsat kørsel tæt på en linje

- ca. 4 sekunder efter vognbaneskift

- skarpe vejsving

- nedsat sigtbarhed

-...

Hvis funktionen ikke er tilgængelig, vises linjeindikatorerne 4 eller, afhængigt af modellen, kontrollampen i gråt på instrumentbrættet.

Indstilling

Køretøjer, der ikke er udstyret med funktionen ”Sporassistent”

Fra multifunktionsskærmen 2 skal du vælge ”Køretøj”, ”Kørehjælp”, ”Indstilling af advarsel for vognbaneskift”.

- ”VOLUME”: indstilling af advarslens lydstyrke

- ”Intensitet”: indstilling af rattets vibrationer

- ”følsomhed”: Indstil følsomhedsniveauet til registrering af linjer. For at gøre dette, skal du vælge:

- ”Lav”: registreret linje ved overskridelse

- ”Gns.”: linje, der nærmer sig, registreret

- ”høj”: linje registreret i nærheden.

Køretøjer, der er udstyret med funktionen ”Sporassistent”:

Fra multifunktionsskærmen 2 skal du vælge ”Køretøj”, ”Kørehjælp”, ”INDSTILLINGER”.

- ”VOLUME”: indstilling af advarslens lydstyrke

- ”Intensitet”: indstilling af rattets vibrationer

- ”FØLSOMHED”: indstil følsomhedsniveauet for registrering af linjer. For at gøre dette, skal du vælge:

- ”Lav”: registreret linje ved overskridelse

- ”Gns.”: linje, der nærmer sig, registreret

- ”høj”: linje registreret i nærheden.

Funktionsfejl

I tilfælde af funktionsfejl forsvinder venstre og højre linjeindikatorer eller, afhængigt af modellen, kontrollampen eller forbliver grå på instrumentbrættet. I visse tilfælde ledsages de af meddelelsen ”Tjek vognbaneadvarsel” eller kontrollampen © på instrumentbrættet.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan kameraets retning blive forskubbet og dets funktion forringes. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Arbejde i det område, hvor kameraet sidder (reparationer, udskiftning, forrudeændringer osv.), skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemforstyrrelser

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne såsom:

- forrude tildækket (af snavs, is, sne, kondens osv.);

- et kompliceret miljø (tunnel osv.)

- dårlige klimaforhold (sne, hagl, isslag osv.)

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.)

- vejskiltning, der er slidt, manglende kontrast eller meget adskilt fra hinanden (delvist udviskede linjer osv.)

- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer osv.)

- vejen er snæver, snoet eller bølgende (snævre sving osv.)

- lille afstand til køretøj i samme vejbane.

Risiko for falske alarmer eller manglende advarsler

DYNAMISKE FUNKTIONER : ADVARSEL OM VOGNBANESKIFT