Tilbage til listen

OLIESTAND I MOTOR: efterfyldning, påfyldning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Efterfyldning/påfyldning

Vognen skal være anbragt på en vandret vejbane og motoren skal være standset og afkølet (f.eks. inden dagens første start).

- Skru dækslet 1 af;

- Efterfyld olie (oliekapaciteten mellem mærkerne ”MINI” og ”MAXI” på målepinden 2 er mellem 1,5 og 2 liter, afhængigt af motortypen).

- vent i ca. 20 minutter, indtil al olien er løbet ned i bundkarret ;

- kontroller oliestanden ved hjælp af oliemålepinden 2 (som beskrevet ovenfor).

Når niveauet er aflæst, skal måleren føres helt i bund eller målerhætten drejes helt på.

Før ethvert indgreb i motorrummet skal tændingen afbrydes (se oplysningerne under ”Start/stop af motoren” i kapitel 2).

Overskrid ikke MAXI"-niveauet, og glem ikke at sætte dækslet 1 og målepinden 2 på igen.

Påfyldning af motorolie

Brug en tragt, eller beskyt området omkring påfyldningsåbningen for at undgå, at der løber motorolie ud på en varm del af motorrummet eller en følsom del (f.eks. elektriske komponenter).

Brandfare.

Før ethvert indgreb i motorrummet skal tændingen afbrydes (se oplysningerne under ”Start/stop af motoren” i kapitel 2).

Overskrid ikke MAXI"-niveauet, og glem ikke at sætte dækslet 1 og målepinden 2 på igen.

Påfyldning af motorolie

Brug en tragt, eller beskyt området omkring påfyldningsåbningen for at undgå, at der løber motorolie ud på en varm del af motorrummet eller en følsom del (f.eks. elektriske komponenter).

Brandfare.

Overskridelse af maksimal oliestand

Den maksimale oliestand må under ingen omstændigheder overskrides. Dette kan beskadige motoren og emissionskontrolsystemet.

Hvis den maksimale oliestand er overskredet, må motoren ikke startes; ret straks henvendelse til en repræsentant for bilmærket.

I tilfælde af unormalt eller gentagne fald i oliestanden bør der straks rettes henvendelse til et autoriseret værksted.

Ved indgreb under motorhjelmen bør du sikre dig, at kontaktarmen for viskerne står i positionen stop.

Risiko for kvæstelser

Ved indgriben i nærheden af motoren kan denne være varm. Her til kommer, at motorventilatoren kan sætte sig i gang når som helst. Advarslen lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser

Påfyldning af olie: Påse, at der ikke ved påfyldning spildes olie på motorens dele, idet der herved er risiko for, at der opstår brand. Husk at tilspænde oliedækslet korrekt, idet der ellers er risiko for, at der opstår brand på grund af oliestænk på motorens varme dele.

Lad aldrig motoren gå i tomgang i et lukket lokale: - udstødningsgassen indeholder giftige luftarter.