Tilbage til listen

PUNKTERING, RESERVEHJUL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

I tilfælde af punktering

Afhængigt af modellen har du et sæt til oppumpning af dæk eller et reservehjul (se de næste sider).

Særlig funktion

Overvågningssystemet for dæktrykket omfatter ikke kontrol af reservehjulet; det hjul, som erstattes af reservehjulet, vil blive slettet på displayet på instrumentbrættet.

Se afsnittet ”Overvågningssystem for dæktryk” i kapitel 2.

Hvis køretøjet holder parkeret ved vejkanten, skal du advare de andre trafikanter om tilstedeværelsen af dit køretøj ved hjælp af en advarselstrekant eller andet udstyr som foreskrevet af lovgivningen i det pågældende land.

Hvis reservehjulet ikke har været anvendt i adskillige år, så husk at anmode værkstedet om at kontrollere, at det stadig er i god stand, og at det kan anvendes uden risiko.

Modeller udstyret med et reservehjul af mindre diameter end de fire andre hjul:

- Sæt aldrig mere end ét reservehjul på den samme vogn.

- Det punkterede hjul, der var større end reservehjulet, medfører at vognens frihøjde bliver mindre.

- Udskift hurtigst muligt reservehjulet med et hjul af samme dimension som det originale.

- Under brugen, som kun bør være midlertidig, må kørselshastigheden ikke overstige den hastighed, der er angivet på mærkaten på hjulet.

- Montering af dette hjul kan ændre vognens sædvanlige opførsel. Undgå kraftig acceleration og nedbremsning, og nedsæt hastigheden i sving.

- Hvis du skal bruge snekæder, bør reservehjulet monteres på bagakslen, og dæktrykket kontrolleres.

Reservehjul A

Er anbragt i bagagerummet:

- åben bagklappen;

- afhængigt af modellen løftes den flytbare bund og bagagerumsmåtten 1;

- afskru den midterste holder 2;

- For biler, der er udstyret hermed, frakobles stikket 3 placeret under bagagerumsmåtten, og derefter fjernes lydforstærkeren. Tilkobl ikke lydforstærkeren igen uden reservehjulet.

- tag reservehjulet ud;

- placer det punkterede hjul i opbevaringstasken (se afsnittet ”Værktøj” i kapitel 5), og læg den i bagagerummet.

Reservehjul C

Reservehjulet er anbragt under vognen.

Fra bagagerummet:

- for køretøjer, der er udstyret med forstærker5, skal de tre fastgørelsesskruer 4 løsnes. Derefter skal forstærkeren flyttes for at få adgang til dækslet 7;

- løft dækslet 7;

- fjern blindprop;

- du må kun bruge hjulnøglen 6 (brug af andet værktøj kan beskadige mekanismen) til at udrulle holdekablet. Løsn møtrikken i retning mod uret (bevægelse B), hvorefter hjulet sænkes på jorden.

Rør ikke ved udstødningssystemet.

Risiko for forbrænding.

Udefra skal hjulet sættes på højkant, kablet og elementet 8 føres igennem fælgen, og hjulet frigøres.

Sådan sætte reservehjulet tilbage C

For at udføre dette skal kablet være rullet ud.

Anbring hjulet lodret med ventilen ud mod dig selv. Før kablet og elementet 8 igennem fælgen. Læg hjulet ned med ventilen nedad mod jorden.

Fra bagagerummet spændes møtrikken helt i retning med uret (det modsatte af bevægelsen B), så fastgørelseskablet rulles op, og sørg for, at hjulet forbliver vandret, og kablet spændt.

Sæt blindproppen i igen og derefter dækslet 7.

For køretøjer med forstærker skal man sætte forstærkeren 5 på plads. Skru skruerne i 4.

Det punkterede hjul, der var større end reservehjulet, medfører at vognens frihøjde bliver mindre, når det punkterede hjul anbringes på reservehjulets plads. For at undgå beskadigelse skal du køre forsigtigt over forhøjninger og ved nedkørsel fra fortove Under brugen, som kun bør være midlertidig, må kørselshastigheden ikke overstige den hastighed, der er angivet på mærkaten på hjulet. Udskift hurtigst muligt reservehjulet med et hjul af samme dimension som det originale.

Reservehjul D

Den er placeret i en hjulholder under køretøjet.

Fra bagagerummet:

- for køretøjer, der er udstyret med forstærker5, skal de tre fastgørelsesskruer 4 løsnes. Derefter skal forstærkeren flyttes for at få adgang til dækslet 7;

- løft dækslet 7;

- fjern blindprop;

- Brug kun hjulnøglen 6 (hvis der bruges et andet værktøj, kan mekanismen beskadiges) for at låse op og sænke hjulholderen D. Skru møtrikken mod uret (bevægelsen B) - hjulholderen falder ned;

- løft og skub (bevægelse E) derefter håndtaget 9 under køretøjet for at sænke hjulholderen ned på jorden;

- træk hjulet D mod dig; et plastikstyr under hjulet gør det nemt at bevæge det;

- fjern plastikstyret fra hjulet, inden det monteres på køretøjet.

Sådan genmonteres hjulholderen:

- brug hjulnøglen 6 til at skrue møtrikken helt på med uret (omvendt bevægelse B);

- sørg for, at holderen er korrekt fastlåst;

- monter blindproppen igen og derefter dækslet 7.

Sørg for, at hjulholderen altid er låst, uanset om reservehjulet er indeni.

Der kan herved opstå risiko for uheld.

Når reservehjulet er placeret under køretøjet, er det vigtigt at tage reservehjulet ud, før køretøjet løftes.

Risiko for kvæstelser.

KUNDENS VEDLIGEHOLDELSE : RESERVEHJUL/DÆKOPPUMPNINGSSÆT/SIKRINGER