Tilbage til listen

TAG AF FAST GLAS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sådan forskubbes solsejlet 1

Med tændingen tilsluttet:

- fuldstændig åbning: Flyt mærket 3 på knappen 2 mod position B. Mellempunkterne svarer til forskellige grader af åbning af soltaget;

- lukning: flyt symbolet 3 på knappen 2 tilbage til position 0.

Specifikationer

Hvis det faste soltag møder modstand under lukning (arm osv.), stopper det og rykker derefter nogle centimeter tilbage.

Funktionsfejl

Hvis soltaget ikke vil lukke, drejes kontakten 2 til position A eller B for at åbne soltaget, og derefter drejes kontakten 2 til position 0, indtil soltaget er helt lukket.

Hvis der stadig er blokering, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Førerens ansvar

Efterlad aldrig RENAULT-nøglen eller -kortet i vognen, og efterlad aldrig et barn, en afhængig voksen eller et husdyr i vognen, heller ikke for et kort øjeblik.

Barnet kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, ved at aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene.

Hvis en legemsdel kommer i klemme, åbnes soltaget straks ved at dreje knappen 2 helt til højre (position B).

Fare for alvorlige kvæstelser.

UDVENDIG PRÆSENTATION