Tilbage til listen

UDSKIFTNING AF HJUL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Biler udstyret med donkraft eller hjulnøgle

Afmonter hjulkapslen om nødvendigt.

Løsn hjulboltene ved hjælp af hjulnøglen 3. Anbring den, så du kan trykke ned på den.

Anbring donkraften 1 vandret; hovedet skal befinde sig i samme højde som den stelforstærkning, der sidder tættest på det pågældende hjul (det er angivet med en pil 2 ).

Spænd først donkraften med hånden, så fodstykket anbringes korrekt (let skrånende under vognen).

Drej nogle omgange med håndsvinget, indtil hjulet løftes fri af vejbanen.

Skru hjulboltene af, og fjern hjulet.

Anbring reservehjulet på navet, og centrer det i forhold til hullerne til hjulboltene.

Stram skruerne, når du har forsikret dig om, at hjulet sidder korrekt på navnet, og skru donkraften af.

Med hjulet på jorden tilspændes skruerne hårdt, og få hurtigst muligt reservehjulets tilspænding og dæktryk kontrolleret.

Sæt havariblinklyset i gang.

Parkér vognen væk fra trafikken på et plant, stabilt og ikke glat sted.

Træk parkeringsbremsen, og bring et gear i indgreb (1. gear eller bakgear eller position P på modeller med automatisk transmission).

Bed alle vognens passagerer om at stige ud og opholde sig borte fra vejbanen.

Hvis køretøjet holder parkeret ved vejkanten, skal du advare de andre trafikanter om tilstedeværelsen af dit køretøj ved hjælp af en advarselstrekant eller andet udstyr som foreskrevet af lovgivningen i det pågældende land.

Når reservehjulet er placeret under køretøjet, er det vigtigt at tage reservehjulet ud, før køretøjet løftes.

Risiko for kvæstelser.

Tyverisikringsskruer

Hvis du anvender tyverisikringsskruer, skal disse skruer anbringes så tæt på ventilen som muligt (risiko for ikke at kunne montere hjulkapsler).

I tilfælde af punktering skal hjulet udskiftes hurtigst muligt.

Et dæk, der har været udsat for en punktering, skal altid undersøges nøje (og om muligt repareres) på et specialværksted.