Tilbage til listen

UDVENDIGE LYGTER OG TEGNGIVNINGSLYS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Positionslys

Drej kraven 3, indtil symbolet kommer til syne overfor mærket 2. Denne kontrollampe tændes på instrumentbrættet.

á Fjernlys

Med nærlyset tændt trykkes på kontaktarmen 1. Denne kontrollampe tændes på instrumentbrættet.

Ved påny at trykke kontaktarmen 1 imod dig selv, skiftes tilbage til nærlys.

k Nærlys

Manuel funktion

Drej kraven 3, indtil symbolet kommer til syne overfor mærket 2. Denne kontrollampe tændes på instrumentbrættet.

Automatisk funktion

Drej kraven 3, indtil symbolet AUTO kommer til syne overfor mærket 2: med motoren kørende tændes eller slukkes nærlyset automatisk alt efter den udendørs belysning, uden betjening af kontaktarmen 1.

Automatisk fjernlys

Afhængigt af køretøjet tænder og slukker systemet automatisk for fjernlyset. Funktionen bruger et kamera, som er placeret bag bakspejlet og registrerer køretøjer foran og køretøjer i modsat retning.

Fjernlyset tændes automatisk, hvis:

- Lysstyrken udenfor er svag.

- Der ikke ses andre køretøjer eller lys.

- køretøjets hastighed er højere end ca. 40 km/t.

Hvis en af ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, går systemet tilbage til nærlys.

Før natkørsel: Kontrollér, at det elektriske udstyr fungerer korrekt, og juster dine forlygter. Se oplysningerne om ”Justering af forlygterne” i afsnit 1. Sørg altid for, at lygterne er klart synlige, de må ikke være dækkede (af vejsnavs, mudder, sne, eller af genstande, der transporteres med vognen...).

”Automatisk kørelys”-systemet kan under ingen omstændigheder erstatte førerens agtpågivenhed og ansvar for køretøjets lygteføring og dennes tilpasning til lysstyrkeforholdene, sigtbarhed og trafik.

Systemet kan blive forstyrret under visse forhold, især :

- Ekstreme klimatiske forhold (regn, sne, tåge osv.);

- forrude, eller blokeret kamera;

- når et efterfølgende eller modkørende køretøj har dårligt eller skjult lys;

- forkert indstilling af forlygter;

- reflekterende systemer;

- ...

Betjening

Køretøj udstyret med navigationssystem

På multimedieskærmen 4 skal du vælge menuen ”Bil”, ”Kørehjælp”, ”Automatisk fjernlys”, og vælg derefter ”ON” eller ”OFF”.

Køretøjer uden et navigationssystem

- Mens køretøjet holder stille skal du trykke på OK-kontakten 5 og holde den nede for at åbne indstillingsmenuen.

- tryk gentagne gange på betjeningen 6 opad eller nedad, til menuen ”Kørehjælp” vises. Tryk på kontakten OK 5

- tryk gentagne gange på betjeningen 6 opad eller nedad, indtil du når menuen ”Automatisk fjernlys”, og tryk på kontakten OK 5

- Tryk igen på kontakten OK 5 for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Aktivering/deaktivering

For at aktivere det automatiske fjernlys:

- Drej ringen 3, indtil symbolet AUTO kommer til syne over for mærket 2

- skub kontaktarmen 1.

Kontrollampen vises på instrumentbrættet.

For at deaktivere det automatiske fjernlys:

- Træk kontaktarmen 1 ind mod dig selv.

- eller drej ringen 3 til en anden position end AUTO.

Kontrollampen slukkes på instrumentbrættet.

Bemærk: Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (vejsnavs, mudder, sne, kondens e.l.).

Hver gang du starter motoren, skal du trække i og derefter skubbe kontaktarmen 1 for at genaktivere systemet.

Automatisk fjernlys (fortsat)

Funktionsfejl

Når meddelelsen ”Tjek automatisk lys” vises på instrumentbrættet, er systemet deaktiveret.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Natlig anvendelse af et bærbart navigationssystem i forrudeområdet under kameraet kan forstyrre det ”automatiske fjernlys”-systems funktion (risiko for reflektioner på forruden).

Funktionen til tænding af daglygter

Kørelyset aktiveres automatisk uden påvirkning af kontaktarmen 1, når motoren startes, og deaktiveres, når motoren slukkes.

Funktionsfejl

Når meddelelsen ”Tjek lys” fulgt af kontrollampen © vises samtidig med, at kontrollampen k blinker på instrumentbrættet, angiver det en fejl med lyset.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Slukning af lygterne

Der er to muligheder:

- Før manuelt kraven 3 i position 0;

- Lygterne slukker automatisk efter standsning af motoren, når venstre fordør åbnes eller når bilen aflåses. I dette tilfælde vil de lygter tændes, som positionen for kontaktarmen 3 angiver, når motoren igen startes.

Lydsignal for tændte lygter

Der lyder et lydsignal, når førerdøren åbnes, for at advare dig om, at lyset stadig er tændt.

Funktionen ”følg-hjem-lys”

Denne funktion giver mulighed for at tænde nærlyset i et øjeblik (for at belyse åbningen af en port...).

Med motoren og lygter slukket og ringen 3 i positionen 0 eller AUTO skal du trække kontaktarmen 1 ind mod dig selv: Nærlyset tændes i ca. 30 sekunder. For forlængelse af dette kan du trække i kontaktarmen i op til fire gange (den totale tid er begrænset til ca. to minutter). Meddelelsen ”følg-mig-hjem i_ _ _” efterfulgt af belysningstiden vises på instrumentbrættet for at bekræfte denne aktivering. Du kan derefter låse bilen.

For at slukke belysningen før den automatiske slukning, drejes kraven 3 til en vilkårlig position, derefter sættes den i position AUTO.

Velkomst- og farvelfunktion

(afhængigt af model)

Når funktionen er aktiveret, tændes kørelyset foran og positionslyset bagpå automatisk ved registrering af RENAULT-kortet eller ved oplåsning af køretøjet.

De slukker automatisk

- et minut, efter de er tændt;

- ved start af motoren i forhold til positionen for kontaktarmen for lys;

eller

- ved låsning af køretøjet.

Velkomstlys under sidespejlene

Når funktionen er aktiveret, tændes lamperne under sidespejlene automatisk, når RENAULT-kortet registreres ved oplåsning af køretøjet eller åbning af en dør.

De slukker automatisk

- et minut, efter de er tændt;

- Start af motor.

eller

- ved låsning af køretøjet.

Aktivering/deaktivering af funktionen

På multimedieskærmen skal du vælge ”Bil” > ”Brugerindstillinger” > ”Ekstern velkomst”. Vælg ”ON” eller ”OFF” for at aktivere eller deaktivere funktionen.

g Forreste tågelygter

Drej den midterste del 7 af kontaktarmen 1, indtil symbolet står ud for mærket 2, og slip den.

Tågelygterne tændes afhængigt af den valgte lygteføring. En kontrollampe på instrumentbrættet tændes samtidig med lygterne.

Tågebaglygter

Drej den midterste del 7 af kontaktarmen, indtil symbolet står ud for mærket 2, og slip den.

Tågelygterne tændes afhængig af den valgte lygteføring. En kontrollampe i instrumentpanelet tændes samtidig med lygterne.

Husk at slukke tågelygterne, når det ikke længere er nødvendigt at have dem tændt, - så generer de ikke de øvrige bilister.

Slukning

Drej igen ringen 7, indtil symbolet står ud for mærket 2 svarende til de tågelygter, du vil slukke. Den tilhørende kontrollampe slukkes på instrumentbrættet.

Når det udvendige lys slukkes, slukkes også tågelygterne.

Kurvelys

(på visse versioner)

Under en svingning vil en af fortågelygterne tændes for at oplyse svinget, når nærlyset er tændt, og under særlige forhold (hastighed, rattets vinkel, kørsel fremad, blinklys tændt m.v.).

Ved tåge og snefald eller ved transport med genstande, der går ud over taget, er den automatiske tænding af lys ikke systematisk.

Tænding af tågelygterne foretages af vognens fører: kontrollamperne i instrumentpanelet angiver, om lygterne er tændt (kontrollampen lyser) eller slukket (kontrollampen slukket).