Tilbage til listen

VISKERBLADE: udskiftning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vinduesviskerblad foran 1

Med tændingen tilsluttet og motoren stoppet, sænkes vinduesviskernes kontaktarm fuldstændigt: Bladene standser i en position væk fra motorhjelmen.

Løft viskerarmen 3, og tryk på knappen 2 for at frigøre viskeren.

Montering

Anbring bladet 3 på viskerarmen 1 i en vinkel på 30°.

Lad viskerbladet glide ind på armen, indtil det låser sig fast. Kontroller herefter, at det er korrekt fastlåst. Sænk vinduesviskerarmen forsigtigt.

Med tændingen tilsluttet føres viskerkontaktarmen tilbage til stoppositionen. Viskeren i førersiden skal altid være over viskeren i passagersiden. Hvis det ikke forholder sig sådan, skal du udføre en hurtig viskning, når køretøjets hastighed er over cirka 7 km/t.

Bemærk: Før du genstarter dit køretøj, skal du slå vinduesviskerne ned på forruden for at undgå at beskadige motorhjelmen eller viskerne.

- Når det fryser, skal du sikre, at vinduesviskerne ikke er fastfrosset til ruderne (risiko for overophedning af viskermotoren eller beskadigelse af viskerbladene).

- Kontroller jævnligt viskerbladenes tilstand.

De bør udskiftes, så snart deres effektivitet forringes: cirka én gang om året.

Under udskiftningen af viskerbladet, når dette er taget af, skal du passe på ikke at lade viskerarmen falde ind mod ruden, da ruden kan tage skade af det.

Viskerblad på bagrudevisker 4

Kontaktarmen i stopposition (deaktiveret):

- Løft viskerarmen 5.

- Drej bladet vandret 4 (bevægelse A), indtil det frigøres.

- Tag bladet af ved at trække det.

Montering

Montering af viskerbladet foretages i modsat rækkefølge. Kontrollér herefter, at viskerbladet er korrekt fastlåst.

Hold øje med vinduesviskernes tilstand.

- rengør jævnligt viskerbladene, forruden og bagruden i sæbevand;

- brug dem ikke, når forruden eller bagruden er tør;

- løsn dem fra bagruden, når de ikke har været i brug i lang tid.

Sørg for, at kontaktarmen er i stopposition (deaktiveret), før du skifter det bagerste vinduesviskerblad.

Risiko for kvæstelser.

KUNDENS VEDLIGEHOLDELSE : VISKER