Tilbage til listen

BAGSÆDEFUNKTIONER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Manuel vipning af sæderyggene

Kontroller, at forsæderne er langt nok fremme.

Anbring sidenakkestøtter i hævet position. Fjern den midterste nakkestøtte helt for en flad bund.

Træk i betjeningen 1, og sænk ryglænet A.

Før et bagsæde i siden slås ned:

- I modeller med fire døre kan du spænde sikkerhedsselen i det pågældende sæde i det korrekte låsebeslag.

- I stationcars skal du ikke spænde sikkerhedsselen i det pågældende sæde.

Det vil forhindre, at sikkerhedsselen bliver fanget, når sædet stilles tilbage til dets brugsposition.

Under alle omstændigheder skal du kontrollere, at sikkerhedsselerne fungerer korrekt.

Genmontering af sæderyggen:

Genmontering af sædet foretages i modsat rækkefølge.

Klap sæderyggen op, og klik den fast imod beslaget.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse indstillinger med vognen standset.

Bagsædeindretningen til to pladser med det lille ryglæn A nedfældet, blokerer for brug af midterpladsens fastgørelsesbeslag til sikkerhedsselen (umuligt at spænde sikkerhedsselen fast).

Ved anbringelse af sæderyggen kontrolleres, at den er korrekt fastlåst.

Hvis der anvendes sædeovertræk, skal du sørge for, at det ikke forhindrer sæderyggen i at blive korrekt fastlåst.

Kontroller, at sikkerhedsselerne er korrekt anbragt.

Monter derefter nakkestøtterne igen.

Ved betjening af bagsæderne skal du sørge for, at der ikke er noget der generer forankringsbeslagene (en legemsdel, et dyr, grus, klude, legetøj, mv.).

For automatisk at slå sæderyggene ned (helt flad position)

Kontroller, at forsæderne er langt nok fremme.

Hæv nakkestøtterne i siden, og fjern den midterste nakkestøtte fuldstændigt.

Fra bagagerummet skal du trække i betjeningen 2 for automatisk at låse bagsædets ryglæn op og opnå en flad bund.

Betingelser for brug

- Når køretøjet holder stille;

- med bagklappen åben;

- bagsædeselerne er låst op.

Funktionsfejl

Når alle brugsbetingelser er opfyldt, og du ikke kan slå sædet ned, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Ved betjening af bagsæderne skal du sørge for, at der ikke er noget der generer forankringsbeslagene (en legemsdel, et dyr, grus, klude, legetøj, mv.).