Tilbage til listen

EL-BETJENT SOLTAG

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sådan forskubbes solsejlet 1

Med tændingen tilsluttet:

- Fuldstændig åbning: Flyt mærket 3 på knappen 2 til position A. Mellempunkterne svarer til tre forskellige grader af åbning af soltaget;

- lukning: flyt symbolet 3 på knappen 2 tilbage til position 0.

Sådan åbner du soltaget bagud

Med tændingen tilsluttet:

- for at åbne: Flyt mærket 3 på knappen 2 til positionen B, afhængigt af den nødvendige åbningsafstand. Mellempunkterne svarer til fem mellempositioner for åbning;

- Lukning: Flyt symbolet 3 på knappen 2 tilbage til position A.

Specifikationer

Et tryk på knappen 2 gør det muligt at placere solsejlet i forhold til åbningen af soltaget.

Et tryk på knappen 2, når taget og soltaget har samme åbningsposition, gør det muligt at åbne solsejlet fuldstændigt.

Skift fra positionen 0 direkte til positionen B medfører åbning af solsejlet og taget samtidigt.

Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Forlad aldrig vognen med et barn, afhængige voksne eller et husdyr i vognen, heller ikke for et kort øjeblik.

Barnet kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, ved at aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk, eller låse dørene.

Hvis en legemsdel kommer i klemme, åbnes soltaget straks ved at dreje knappen 2 helt til højre (position B).

Fare for alvorlige kvæstelser.

Fjernbetjent lukning af soltaget

(afhængigt af model)

Hvis du trykker to gange hurtigt efter hinanden på låseknappen på kortet RENAULT,, vil ruderne og taget automatisk lukkes.

Det tilrådes kun at aktivere systemet, hvis brugeren kan overvåge vognen og sikre, at der ikke befinder sig nogen i kabinen.

Specifikationer

Dit køretøj er udstyret med en kraftbegrænser: når soltaget møder modstand (en gren fra et træ eller lign.), når det lukkes, stopper det og rykker derefter nogle centimeter tilbage.

Efter en fjernbetjent lukning af soltaget vil et tryk på knappen 2 sætte soltaget i samme stilling som før lukningen.

Sørg for, at ingen dele af kroppen (arm, hånd, mv.) stikker ud af køretøjet, når soltaget lukkes.

Fare for alvorlige kvæstelser.

Forholdsregler ved brug

- Vogn udstyret med tagbøjler og last på taget.

Almindeligvis bør soltaget ikke bevæges, når der er last på taget.

Før åbning af soltaget kontrolleres genstande og/eller udstyr (cykelholder, bagageboks osv.), der er monteret på tagbøjlerne: De skal være anbragt og fastgjort korrekt, og de må ikke forhindre soltagets funktion.

Henvend dig til et autoriseret værksted for at få oplysninger om de mulige tilpasninger;

- sørg altid for at soltaget er helt lukket, inden vognen forlades;

- rengør soltagets tætningsliste hver tredje måned; anvend kun et produkt, der er godkendt af vor tekniske service;

- åben ikke soltaget umiddelbart efter kørsel i regnvejr, eller vask af vognen.

Funktionsfejl

- Hvis soltaget ikke kan lukkes igen, skal du dreje kontakten 2 til position B for at åbne taget og derefter dreje kontakten 2 til position i 0, før taget er fuldstændigt lukket.

- Hvis solsejlet ikke kan lukkes igen, skal du dreje kontakten 2 til position A for at åbne solsejlet og derefter dreje kontakten 2 til position i 0, indtil solsejlet er fuldstændigt lukket.

Hvis blokeringen vedvarer, skal du holde kontakten 2 nede, indtil det er helt lukket.

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

Bemærk, at under denne funktion er kraftbegrænseren frakoblet. Kontakt hurtigst muligt et autoriseret værksted.