Tilbage til listen

ELRUDEOPTRÆK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Disse systemer fungerer:

- med motoren kørende;

- når motoren er slukket, indtil en fordør åbnes (begrænset til cirka 12 minutter);

- med motoren slukket, fordørene lukkede efter tryk på startknappen.

Tryk på eller træk i rudekontakten for at sænke eller hæve den til den ønskede højde: ruderne i bagdørene kan ikke sænkes helt ned.

Fra førerens plads trykkes på kontakten:

1 for venstre forrude;

2 for højre forrude;

3 og  5 bagdøre.

Fra passagerpladserne trykkes på kontakten 6.

Impulsbetjening

Dette er en yderligere funktion knyttet til el-rudeoptrækket som beskrevet på de foregående sider.

Tryk eller træk kort og kraftigt på rudekontakten: ruden sænkes helt i bund. En aktivering på kontakten standser rudens bevægelse.

Bemærk! Hvis ruden støder på en forhindring på vej til endestop (f.eks. en gren osv.), vil den stoppe og køre et par centimeter tilbage.

Fjernbetjent lukning af ruderne

(modeller med fire el-betjente sideruder med impulsbetjening).

Ved låsning af dørene udefra, og du trykker to gange hurtigt efter hinanden på låseknappen på kortet RENAULT eller på førerdøren i håndfri betjeningstilstand, lukkes alle ruderne automatisk og, afhængigt af køretøjet, soltaget.

Det tilrådes kun at aktivere systemet, hvis brugeren kan overvåge vognen og sikre, at der ikke befinder sig nogen i kabinen.

Unormal funktion

Hvis ophejsningen af en rude ikke virker, vil systemet overgå til ikke-impulsbetjening: Træk i kontakten, indtil ruden er fuldstændig lukket, hold i kontakten (stadig til låsesiden) i cirka et sekund, og lad derefter vinduet gå helt ned og helt op for at genaktivere systemet.

Hvis det er nødvendigt, kontakt da et af bilmærkets værksteder.

Sikkerhed for bagsædepassagerer

Føreren kan deaktivere funktionen af bagrudeoptrækkene ved at trykke på kontakten 4. Der vises en bekræftelsesmeddelelse på instrumentbrættet.

Førerens ansvar

Efterlad aldrig RENAULT-nøglen eller -kortet i vognen, og efterlad aldrig et barn, en afhængig voksen eller et husdyr i vognen, heller ikke for et kort øjeblik. Barnet kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, ved at aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk, eller låse dørene. Hvis en legemsdel kommer i klemme, rulles rudeoptrækket straks ned ved at trykke på den pågældende kontakt.

Fare for alvorlige kvæstelser.

Undgå at læne genstande op mod en halvåben rude: Du risikerer at beskadige rudeoptrækket.

Ved lukning af ruderne skal du sikre dig, at ingen del af kroppen (arm, hånd, mv.) stikker ud af køretøjet.

Fare for alvorlige kvæstelser.