Tilbage til listen

FORLYGTER: udskiftning af pærerne

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fjernlys/nærlys med halogenpærer

Drej dækslet A eller B en kvart omgang, og afbryd derefter stikket 1 eller 4.

Fjern klemmen 2 ved at trykke ned på den eller dreje fatningen 3 og fjerne den.

Få pæren udskiftet.

Nærlys 1H7

Fjernlys 3H9

Der skal altid anvendes pærer U.V. 55W for ikke at ødelægge plastikskærmen på forlygterne.

Pæreglasset må ikke berøres med fingrene. Pæren holdes i soklen.

Kontroller efter udskiftning af pæren at dækslet anbringes korrekt.

Før ethvert indgreb i motorrummet skal tændingen afbrydes (se oplysningerne under ”Start/stop af motoren” i kapitel 2).

Pærerne indeholder et gastryk og kan derfor sprænges under udskiftningen.

Risiko for kvæstelser

Ved indgriben i nærheden af motoren kan denne være varm. Yderligere kan motorventilatoren sætte sig i gang når som helst. Advarslen lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser

LED-kørelys og positionslys 5

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

Pærerne indeholder et gastryk og kan derfor sprænges under udskiftningen.

Risiko for kvæstelser

LED-fjernlys 6

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

LED-nærlys 7

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

LED-blinklys 8

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

Forreste tågelygter 9

Ret henvendelse til et autoriseret værksted.

Afhængigt af den lokale lovgivning eller for en sikkerheds skyld tilrådes det at have en æske med et sæt ekstra pærer og sikringer i vognen. Sættet kan købes på et af dit bilmærkes værksteder.

Hjælpelygter

Hvis du ønsker at udstyre dit køretøj med ”tågelygter”, skal du rette henvendelse til et autoriseret værksted.

Alle indgreb eller ændringer på det elektriske kredsløb bør foretages på et autoriseret værksted, som råder over de nødvendige reservedele, idet en forkert tilslutning kan medføre beskadigelse af de elektriske installationer (ledninger, komponenter, og specielt generatoren).