Tilbage til listen

FORRUDEVISKERE, SPRINKLERE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Modeller udstyret med forrudevisker med regnsensor

Regnsensoren sidder på forruden foran bakspejlet.

A enkel viskning

En kort handling medfører, at vinduesviskerne kører frem og tilbage én gang.

B Stop

C Automatisk valg af viskerhastighed

Med kontrolarmen i denne position vil en regnsensor opfange, hvis der kommer vand på forruden, og igangsætte viskerne med den nødvendige hastighed. Det er muligt at ændre tærsklen for start af vinduesviskerne ved at dreje ringen 2:

- F : min. følsomhed

- G : maks. følsomhed

Jo højere følsomheden er, jo hurtigere reagerer vinduesviskerne, og viskerhastigheden øges.

Ved aktivering af automatisk viskerfunktion eller ved forhøjelse af følsomheden, bliver viskerne kørt frem og tilbage.

Bemærk:

- Regnsensoren er kun til hjælp. I tilfælde af lav sigtbarhed skal føreren selv sætte vinduesviskeren i gang. Ved tåge eller snefald er viskerfunktionen ikke automatisk og styres udelukkende af føreren.

- Ved frostgrader er den automatiske viskerfunktion sat ud af drift, når bilen startes. Den aktiveres automatisk, når bilen når en vis hastighed (ca. 8 km/t);

- Aktivér ikke den automatiske viskerfunktion i tørt vejr

- Afrim forruden fuldstændigt, inden du aktiverer den automatiske viskerfunktion.

Effektiviteten af et viskerblad

Hold øje med vinduesviskernes tilstand. Dets levetid afhænger af dig:

- Den skal holdes ren: Rengør regelmæssigt viskerbladet og ruden med sæbevand.

- Anvend den ikke på en tør rude.

- Fjern den fra ruden, når den ikke har været i brug i længere tid.

De skal under alle omstændigheder skiftes ud, så snart deres effektivitet forringes: ca. en gang om året (der henvises til afsnittet ”Viskerblade: udskiftning” i kapitel 5).

Forholdsregler for brug af viskerne

- Når det sner eller fryser, skal ruden ryddes, inden viskerne startes (risiko for overophedning af viskermotoren).

- Sørg for, at ingen genstande sidder i vejen for viskerbladets bevægelse.

D Uafbrudt langsom viskerhastighed

E Uafbrudt hurtig viskerhastighed

Funktionsfejl

Hvis den automatiske viskerfunktion ikke fungerer, fungerer viskerne i interval. Henvend dig til et autoriseret værksted.

Brugen af regnsensor kan blive forstyrret i tilfælde af:

- beskadigede viskere; et lag af vand eller spor af vand efter en viskning i sensorens registreringsområde kan forøge reaktionstiden for den automatiske viskerfunktion eller forøge viskerhastigheden;

- en forrude med en revne eller et hak på niveau med sensoren, eller en forrude dækket af støv, vejsnavs, insekter, is, voks fra en vaskehal og vandafvisende kemikalier; vinduesviskerne bliver mindre følsomme eller reagerer slet ikke.

Positionerne A og D er tilgængelige med tændingen tilsluttet. Position C og E kan kun opnås, når motoren kører.

Særlig funktion

Under kørsel, vil enhver standsning af vognen medføre en nedsættelse af viskerhastigheden. En konstant hurtig viskerhastighed vil skifte til normal viskerhastighed. Så snart vognen igen kører, vil anlægget skifte til den oprindeligt valgte viskerhastighed.

Enhver aktivering af kontaktarmen 1 har fortrinsret, og afbryder derfor den automatiske funktion.

Forholdsregler

- I tilfælde af frostgrader skal du sørge for, at viskerne ikke er frosset fast, inden du bruger dem. Hvis du bruger vinduesviskerne, og de er blokeret af frost, risikerer du at beskadige både viskerne og viskermotoren.

- Aktivér ikke vinduesviskerne på en tør rude. Det vil føre til for tidlig slitage eller beskadigelse af viskerbladene.

Særlig position for viskning af forruden (serviceposition)

Denne position gør det muligt at løfte viskerne fra forruden.

Det kan være nyttigt for:

- rengøring af viskerne;

- frigørelse af viskerne fra bagruden, når det er vinter;

- udskiftning af viskerne (se afsnittet ”Vinduesviskere: udskiftning” i kapitel 5).

Med tændingen tilsluttet og motoren slukket skal du indstille kontaktarmen til vinduesviskerne i positionen E (hurtigt konstant viskning). Viskerarmene stopper i en position væk fra motorhjelmen.

For at føre viskerne tilbage i position skal du først sørge for, at viskerne er slået ned på forruden og derefter føre kontaktarmen i position B (stop) med tændingen tilsluttet.

Før du tilslutter tændingen, skal du slå viskerne ned på forruden. Ellers er der risiko for beskadigelse af motorhjelmen og viskerne, når de sættes i gang.

Særlige funktioner:

Når der er slukket for viskerne, er det muligt i op til 1 minut efter låsning af køretøjet manuelt at flytte viskerne. Vinduesviskerne må ikke tvinges til bevægelse. Dette vil medføre risiko for skader på vinduesviskerens motor, arme og blade.

For at placere viskerne korrekt på forruden skal du efter indgreb sikre, at viskerne ligger korrekt på forruden, tilslutte tændingen og igangsætte viskerfunktionen.

Viskeren i førersiden skal altid være over viskeren i passagersiden. Hvis det ikke forholder sig sådan, skal du udføre en hurtig viskning, når køretøjets hastighed er over cirka 7 km/t.

Hvis der er forhindringer på forruden (snavs, sne, frost ...), skal den samt bagruden rengøres (inkl. det centrale område bag det indvendige bakspejl), før vinduesviskerne anvendes (risiko for overophedning af motorerne).

Hvis der er noget i vejen for viskerne, kan de stoppe. Fjern forhindringen, og genaktiver vinduesviskerne ved hjælp af kontaktarmen.

Før hvert indgreb på forruden (vask af køretøjet, afrimning, rengøring af forruden osv.) skal kontaktarmen 1 sættes i position B (stop).

Risiko for kvæstelser og/eller beskadigelser.

Sprinkler

Med tændingen tilsluttet trækkes i kontaktarmen 1, derefter slippes den.

En kort handling udløser ud over sprinkleren, også at vinduesviskerne kører frem og tilbage én gang.

En lang handling udløser ud over sprinkleren, at vinduesviskerne kører frem og tilbage tre gange, og efter et par sekunder endnu en fjerde gang.

Særlige funktioner:

I frostvejr er der risiko for, at sprinklervæsken fryser fast på forruden og mindsker sigtbarheden. Opvarm forruden ved hjælp af afdugningsbetjeningen, før du rengør den.

Opvarmede sprinklerdyser

(afhængigt af model)

Sprinklerne er opvarmet, når du aktiverer afrimningen af bagruden.

Ved indgreb under motorhjelmen bør du kontrollere, at viskerkontakten står i position B (stop).

Risiko for kvæstelser

Forlygtesprinklere

Når vognens lygter er tændt

I køretøjer, der er udstyret med dette, skal du holde kontaktarmen 1 trukket mod dig selv i cirka to sekunder for at aktivere forlygte- og forrudesprinklere samtidig.

Forlygtesprinklerne aktiveres også efter tre længere aktiveringer af forrudesprinklerne.

Bemærk:

For at sikre at forlygtesprinklerne fungerer i vinterperioden, skal man fjerne sneen fra sprinklerne og dyserne ved hjælp af aerosol afrimning.

Det tilrådes imidlertid at fjerne fastsiddendende snavs fra forlygterne med jævne mellemrum.

Når minimumsniveauet for sprinklervæske er nået, kan lygtesprinklernes kredsløb tømmes.

Fyld op med sprinklervæske og aktiver den, med motoren kørende, for at fylde kredsløbet op.

Ved indgreb under motorhjelmen bør du kontrollere, at viskerkontakten står i position B (stop).

Risiko for kvæstelser