Tilbage til listen

HJULKAPSEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Navkapsler

Afmontér med hjulkapselnøglen 6 ved at sætte krogen i åbningen ved siden af ventilen 8 (for at fastgøre metalklipsen).

For at sætte navkapslen tilbage, placeres den i forhold til ventilen 8. Tryk krogene ind, idet du starter ved siden med ventilen A, derefter B og C, og slutter af med siden modsat ventilen D.

Bemærk: hvis du bruger tyverisikringsskruer, henvises til afsnittet ”Hjulskift”.

Efterlad aldrig værktøjet liggende frit i vognen, da der er risiko for projektion ved opbremsning. Efter brug skal værktøj fastgøres i deres holdere, som anbringes på sin plads: risiko for kvæstelser.

Når der følger hjulbolte med i værktøjssættet, skal disse - og kun disse - benyttes til nødreservehjulet: Der henvises til etiketten, der sidder på nødreservehjulet.

Donkraften er kun beregnet til hjulskift Den må under ingen omstændigheder anvendes ved reparationer eller lignende under vognen.