Tilbage til listen

LANE DEPARTURE WARNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ved hjælp af oplysninger fra kameraet 1 advarer funktionen føreren, hvis en fuldt optrukket eller stiplet linje krydses uden aktivering af blinklyset.

Bemærk! Kontrollér, at forruden ikke er tildækket (vejsnavs, mudder, sne, kondens osv.).

For køretøjer, der udstyret hermed, gentages visse oplysninger på det øvre display.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Advarselsfunktionen for vejbaneskift korrigerer ikke bilens retning.

Aktivering/deaktivering

Modeller udstyret med navigationssystem

På multimedieskærmen 2 vælges menuen ”Køretøj”, ”Kørehjælp” > ”Advarsel for vognbaneskift” > ”ON” eller ”OFF”.

Du kan få direkte adgang til menuen ”Kørehjælp” via tasten 3 .

Køretøjer, der ikke er udstyret med et navigationssystem

Aktiver kontakten 4.

Handling

Når funktionen er aktiveret, vises synlighedsindikatorerne 5 for linjerne i højre og venstre side med gråt på instrumentbrættet.

Funktionen er klar til at alarmere, hvis:

- hastigheden overstiger cirka 70 km/t;

og

- linjeindikatorerne 5 er grønne eller hvide, afhængigt af køretøjsmodellen.

Funktionen udløser en alarm, hvis en linje overskrides uden aktivering af blinklys.

Funktionen advarer føreren:

- ved at udsende et lydsignal;

og

- indikatoren for den overskredne linje bliver rød på instrumentbrættet.

Betingelser for ikke-aktivering af alarmer

- Retningsindikatorer er aktiveret i mindre end ca. to sekunder før overskridelse af linjen

- hurtig overskridelse af linjen;

- fortsat kørsel på en linje;

- i kurver tillader funktionen at skære et sving let af;

- havariblinklys aktiveret;

-...

Indstilling

Modeller udstyret med navigationssystem

På multimedieskærmen 2 skal du vælge ”Køretøj”, ”Kørehjælp”, ”Indstilling af advarsel for vognbaneskift” og derefter:

- volume: justerer advarslens lydstyrke. For at gøre dette skal du vælge et af de fem niveauer;

- sensitivity: justerer følsomhedsniveauet for registrering af linjer. Gør følgende;

- ”Lav” linje registreret ved overskridelse;

- ”Middel” linje, der nærmer sig, registreret;

- ”høj” linje i nærheden registreret.

Køretøjer, der ikke er udstyret med et navigationssystem

- Når køretøjet holder stille, udfør et langt tryk på kontakten 6 OK for at få adgang til menuen for indstillinger;

- tryk gentagne gange på betjeningen 7 opad eller nedad, til menuen ”Kørehjælp” vises. Tryk på kontakten 6 OK;

- Tryk gentagne gange på betjeningen 7 opad eller nedad, indtil menuen ”Indstillinger Advarsel for vognbaneskift” vises, og tryk derefter på kontakten 6 OK.

- Volume: justerer advarslens lydstyrke. For at gøre dette skal du vælge et af de tre niveauer:

- Sensitivity: justerer følsomhedsniveauet for registrering af linjer. Gør følgende:

- ”Lav” linje registreret ved overskridelse;

- ”Middel” linje, der nærmer sig, registreret;

- ”høj” linje i nærheden registreret.

Funktionsfejl

Hvis der opstår en fejl, vises meddelelsen ”Tjek vognbaneadvarsel” på instrumentbrættet, og synlighedsindikatorerne for linjerne til højre og venstre forsvinder på instrumentbrættet.

Søg råd på et autoriseret værksted.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan kameraets retning blive forskubbet og dets funktion forringes. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Arbejde i det område, hvor kameraet sidder (reparationer, udskiftning, forrudeændringer osv.), skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemforstyrrelser

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne såsom:

- forrude tildækket (af snavs, is, sne, kondens osv.);

- et kompliceret miljø (tunnel osv.);

- dårlige klimaforhold (sne, hagl, isslag osv.)

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.)

- vejskiltning, der er slidt, manglende kontrast eller meget adskilt fra hinanden (delvist udviskede linjer osv.)

- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer osv.)

- vejen er snæver, snoet eller bølgende (snævre sving osv.)

- lille afstand til køretøj i samme vejbane.

Risiko for falske alarmer eller manglende advarsler

Alarmsystem til vognbaneskift