Tilbage til listen

MENU TIL PERSONLIGGØRELSE AF KØRETØJETS INDSTILLINGER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Afhængigt af køretøjets udstyr gør denne funktion dig i stand til at aktivere/deaktivere og justere nogle af køretøjets funktioner.

Køretøjer udstyret med et navigationssystem

Adgang til menu for indstillinger

Når køretøjet holder stille, skal du på multimedieskærmen 1 vælge menupunkterne ”Køretøj” > ”Brugerindstillinger” for at få adgang til de forskellige indstillinger.

Valg af indstillinger

Vælg den funktion, der skal ændres:

a) Frihjul i tilstanden ECO

(se oplysningerne i ”Gode råd om kørsel, ECO-kørsel” i afsnit 2

b) oplåsning af venstre fordør;

c) Automatisk blokering af dørene under kørsel;

d) håndfri funktion;

e) lydstyrke af lydsignal for blinklys;

f) velkomstlyd i kabinen;

g) velkomstlyd uden for kabinen;

h) læselampe med automatisk funktion;

i) konfiguration af kørestilsindikatoren.

Vælg ”ON” eller ”OFF” for at aktivere eller deaktivere funktionen.

For funktionen ”Lysintensitet for indikatorer” vælger du intensiteten ved at trykke på ”+” eller ”-”.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage indstillingerne med vognen standset.

Køretøjer, der ikke er udstyret med et navigationssystem

Adgang til menuen for indstilling af display 2

Når køretøjet holder stille, udfør et langt tryk på kontakten 3 OK for at få adgang til menuen for indstillinger.

Valg af indstillinger

Gennemse ved at bruge kontrollen 4 til at vælge den funktion, der skal justeres:

a) Frihjul i tilstanden ECO

(se oplysningerne i ”Gode råd om kørsel, ECO-kørsel” i afsnit 2

b) oplåsning af venstre fordør;

c) Automatisk blokering af dørene under kørsel;

d) håndfri funktion;

e) lydstyrke af lydsignal for blinklys;

f) velkomstlyd i kabinen;

g) velkomstlyd uden for kabinen;

h) læselampe med automatisk funktion;

i) konfiguration af kørestilsindikatoren.

= funktion aktiveret

Funktionen < deaktiveret

Når en linje er markeret, skal du trykke på kontakten 3 OK for at justere funktionen.

Foretag dit valg, og bekræft det ved at trykke og holde på kontakten 3 OK. Den valgte værdi vises med et ~-symbol foran linjen.

For at forlade menuen skal du trykke betjeningen 4 opad eller nedad. Det kan være nødvendigt at udføre denne handling flere gange.

Menuen til personliggørelse af vognens indstillinger kan ikke foretages under kørsel. Ved mere end 20 km/t, overgår displayet automatisk til informationscenterfunktion.