Tilbage til listen

MOTORHJELM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Motorhjelmen åbnes ved at trække i håndtaget 1 i venstre side under instrumentbrættet.

Før ethvert indgreb i motorrummet skal tændingen afbrydes (se oplysningerne under ”Start/stop af motoren” i kapitel 2).

Sikkerhedsoplåsning af motorhjelmen

For at låse op skal du skubbe tappen 3 samtidig med, at motorhjelmen løftes.

Åbning af motorhjelmen

Løft motorhjelmen helt op, hvorefter den holdes oppe vha. to cylindre 2..

Undgå at læne dig mod motorhjelmen: Der er risiko for utilsigtet lukning af motorhjelmen.

Ved indgreb under motorhjelmen bør du sikre dig, at kontaktarmen for viskerne står i positionen stop.

Risiko for kvæstelser

Ved indgriben i nærheden af motoren kan denne være varm. Yderligere kan motorventilatoren sætte sig i gang når som helst. Advarslen lyser i kabinen for at påminde dig herom.

Risiko for kvæstelser

Lukning af motorhjelmen

Se efter, at der ikke er glemt noget i motorrummet.

For at lukke motorhjelmen igen skal du tage fat i midten af den og føre den ned ca. 30 cm fra lukket position, og så slippe den. hvorved den lukker helt i ved egen vægt

Efter ethvert indgreb i motorrummet skal du sørge for ikke at glemme noget (klud, værktøj osv.).

Dette kan beskadige motoren eller medføre uheld.

Kontrollér herefter, at motorhjelmen er korrekt fastlåst.

Sørg for, at intet blokerer låsebeslaget (grus, klude…).

Hvis der sker en påkørsel - selv mindre - på vognens frontparti eller på hjelmen, bør motorhjelmens låsesystem hurtigst muligt kontrolleres på et autoriseret værksted.

Åbning af motorhjelmen