Tilbage til listen

PUNKTERING, RESERVEHJUL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

I tilfælde af punktering

Afhængigt af modellen har du et sæt til oppumpning af dæk eller et reservehjul (se de næste sider).

Særlig funktion

Overvågningssystemet for dæktrykket omfatter ikke kontrol af reservehjulet; det hjul, som erstattes af reservehjulet, vil blive slettet på displayet på instrumentbrættet.

Se ”Overvågningssystem for dæktryk” i afsnit 2.

Hvis køretøjet holder parkeret ved vejkanten, skal du advare de andre trafikanter om tilstedeværelsen af dit køretøj ved hjælp af en advarselstrekant eller andet udstyr som foreskrevet af lovgivningen i det pågældende land.

Deaktiver den håndfri funktion inden en manuel vask af køretøjet, eller inden håndtering af reservehjul eller anhængertræk.

Risiko for utilsigtet åbning eller lukning af bagklappen kan medføre alvorlige kvæstelser.

Hvis reservehjulet ikke har været anvendt i adskillige år, så husk at anmode værkstedet om at kontrollere, at det stadig er i god stand, og at det kan anvendes uden risiko.

Modeller udstyret med et reservehjul af mindre diameter end de fire andre hjul:

- Sæt aldrig mere end ét reservehjul på den samme vogn.

- Det punkterede hjul, der var større end reservehjulet, medfører at vognens frihøjde bliver mindre.

- Udskift hurtigst muligt reservehjulet med et hjul af samme dimension som det originale.

- Under brugen, som kun bør være midlertidig, må kørselshastigheden ikke overstige den hastighed, der er angivet på mærkaten på hjulet.

- Montering af dette hjul kan ændre vognens sædvanlige opførsel. Undgå kraftig acceleration og nedbremsning, og nedsæt hastigheden i sving.

- Hvis du skal bruge snekæder, bør reservehjulet monteres på bagakslen, og dæktrykket kontrolleres.

Reservehjul A

Det er anbragt i bagagerummet.

Det udtages således:

- åbn bagagerummet;

- drej låseknapperne 1 for enden af den flytbare bund 2 en kvart omgang;

- løft den flytbare bund 2 ved hjælp af håndtaget 3;

- skru den midterste holder 6, der er placeret under donkraften 4 ud modsat urets retning, afhængigt af køretøjet;

- tag værktøjsboksen ud 5;

- i køretøjer, der er udstyret med dette, skal subwooferen fjernes 7 og lægges i venstre side af bagagerummet;

- tag reservehjulet ud.

Fjern og gentilslut subwoofer 7 korrekt, og håndter den forsigtigt. Skødesløst brug kan indvirke negativt på funktionen af elektriske eller elektroniske komponenter i subwooferen.

Reservehjul B

Det er anbragt i bagagerummet.

Det udtages således:

- Åbn bagagerummet.

- drej låseknapperne 1 for enden af den flytbare bund 2 en kvart omgang;

- løft den flytbare bund 2 ved hjælp af håndtaget 3;

- løft afdækningen 8, og fold den til siden;

- skru den midterste montering af 9 ved at dreje mod uret;

- tag reservehjulet ud;

- skru den midterste montering fast 9 ved at dreje med uret;

- placer den flytbare bund 2, og lås låseknapperne 1 fast, hvor de er placeret.

Det punkterede hjul, der var større end reservehjulet, medfører at vognens frihøjde bliver mindre, når det punkterede hjul anbringes på reservehjulets plads. For at undgå beskadigelse skal du køre forsigtigt over forhøjninger og ved nedkørsel fra fortove Under brugen, som kun bør være midlertidig, må kørselshastigheden ikke overstige den hastighed, der er angivet på mærkaten på hjulet. Udskift hurtigst muligt reservehjulet med et hjul af samme dimension som det originale.