Tilbage til listen

VINDUESVISKERBLADE: udskiftning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vinduesviskerblad foran 1

Med tændingen tilsluttet og motoren stoppet, sænkes vinduesviskernes kontaktarm fuldstændigt: Bladene standser i en position væk fra motorhjelmen.

Løft viskerarmen 2, og tryk på knappen 3 for at frigøre viskeren.

Montering

Lad viskerbladet glide ind på armen, indtil det låser sig fast. Kontroller herefter, at det er korrekt fastlåst. Sænk vinduesviskerarmen forsigtigt.

Med tændingen tilsluttet føres viskerkontaktarmen tilbage til stoppositionen. Viskeren i førersiden skal altid være over viskeren i passagersiden. Hvis det ikke forholder sig sådan, skal du udføre en hurtig viskning, når køretøjets hastighed er over ca. 7 km/t.

Bemærk: Før du genstarter dit køretøj, skal du slå vinduesviskerne ned på forruden for at undgå at beskadige motorhjelmen eller viskerne.

Aktivér ikke vinduesviskerne på en tør rude. Det vil føre til for tidlig slitage eller beskadigelse af viskerbladene.

- Når det fryser, skal du sikre, at vinduesviskerne ikke er fastfrosset til ruderne (risiko for overophedning af viskermotoren eller beskadigelse af viskerbladene).

- Kontroller jævnligt viskerbladenes tilstand.

De bør udskiftes, så snart deres effektivitet forringes: cirka én gang om året.

Under udskiftningen af viskerbladet, når dette er taget af, skal du passe på ikke at lade viskerarmen falde ind mod ruden, da ruden kan tage skade af det.

Viskerblad på bagrudevisker 4

Kontaktarmen i stopposition (deaktiveret):

- Løft viskerarmen 6;

- Drej viskerbladet 4 indtil det møder modstand (bevægelse C);

- Afhængig af modellen, trykkes på tappen 5, og derefter udtages viskerbladet ved at trække i det (bevægelse B).

Montering

Montering af viskerbladet foretages i modsat rækkefølge. Kontroller herefter, at viskerbladet er korrekt fastlåst.

Sørg for, at kontaktarmen er i stopposition (deaktiveret), før du skifter det bagerste vinduesviskerblad.

Risiko for kvæstelser.

Visker