BAGSÆDE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

For at slå ryglænet ned:

- Kontrollér, at forsæderne er tilstrækkeligt langt fremme;

- Sænk nakkestøtterne til laveste position;

- Fastgør sikkerhedsselerne i deres tilhørende låse A;

- Træk tappen 1 op, og sænk ryglænet B.

For at hæve ryglænet skal du gøre det samme i omvendt rækkefølge. Kontrollér, at det er fastlåst.

Klap ryglænet op, og klik det fast imod beslaget.

Forøgelse af bagagerummets størrelse (afhængigt af køretøjet).

Anbring eventuelt ryglænet i opret stilling for at øge bagagerummets størrelse:

- Træk i tappen 1, og sænk ryglænet B;

- Løft håndtaget 2;

- Hæv ryglænet B, og klik det fast på stangen 2. Kontrollér, at det er fastlåst.

For at komme tilbage til den oprindelige position:

- Træk i tappen 1, og sænk ryglænet B;

- Tryk stangen 2 helt i bund;

- Hæv ryglænet B. Kontrollér, at det er fastlåst.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage reguleringerne med vognen standset.

Ved betjening af bagsæderne skal du sørge for, at der ikke er noget der generer forankringsbeslagene (en legemsdel, et dyr, grus, klude, legetøj, mv.).

Ved anbringelse af sæderyggen kontrolleres, at den er korrekt fastlåst.

Hvis der anvendes sædeovertræk, skal du sørge for, at det ikke forhindrer sæderyggen i at blive korrekt fastlåst.

Kontroller, at sikkerhedsselerne er korrekt anbragt.

Monter derefter nakkestøtterne igen.