GODE RÅD TIL VEDLIGEHOLDELSE OG BEGRÆNSNING AF FORURENING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Din bil overholder kriterierne vedrørende genbrug og genanvendelse af biler, der ikke er i brug, som trådte i kraft i 2015.

Særlige dele fra din bil er derfor fremstillet med senere genbrug for øje.

Disse dele kan let afmonteres, så de kan indsamles og genbehandles på genbrugscentraler.

Endvidere er bilen designet og justeret til et lavt brændstofforbrug, og den er i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser om forureningsgrænser. Den medvirker aktivt til reducering af forurenende udstødningsgasser og til energibesparelse. Men udledningen af forurenende gasser og brændstofforbruget afhænger også af dig. Sørg for, at bilen vedligeholdes og anvendes korrekt.

Vedligeholdelse

Bemærk, at misligholdelse af bestemmelserne om begrænsning af luftforureningen er under ejerens ansvar.

Således kan udskiftning af de originale dele i motor, benzinsystem og udstødningssystem til dele af fremmed fabrikat medføre, at vognen ikke længere opfylder kravene til begrænsning af luftforureningen.

Få indstillinger og kontroller af din bil udført hos en autoriseret forhandler af mærket i overensstemmelse med instruktionerne i dit serviceprogram: de råder over alt det nødvendige udstyr til at kunne garantere, at din vogn bevarer de originale indstillinger.

Motorjustering

- Tændrør: For at opnå de optimale betingelser for forbrug og ydelse kræves det, at fabrikkens specifikationer overholdes nøje.

Ved udskiftning af tændrør skal der derfor anvendes de mærker og typer, som er foreskrevet til motortypen. Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

- Luftfilter, brændstoffilter: et tilsnavset filter nedsætter ydelsen. Det skal derfor udskiftes.

- Tænding og tomgang: Kræver ikke justering.

Kontrol af udstødningsgas

Kontrolsystemet for udstødningsgassen gør det muligt at afsløre eventuelle funktionsfejl i motorens udstødningssystem.

Disse fejl kan medføre afgivelse af forurenende stoffer eller mekaniske skader.

Ä Denne kontrollampe på instrumentbrættet angiver eventuelle fejl i systemet:

Lampen tændes, når tændingen tilsluttes, og slukker ved start af motoren.

- Hvis lampen lyser konstant, bør du snarest henvende dig til et autoriseret værksted;

- Hvis den blinker, skal du nedsætte motoromdrejningstallet, indtil den ophører med at blinke. Henvend dig snarest til et autoriseret værksted.