Tilbage til listen

LANE DEPARTURE WARNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Denne advarselsfunktion for udkørsel fra vej alarmerer føreren i tilfælde af ufrivillig overskridelse af en fuldt optrukken eller stiplet linje.

Funktionen anvender et fast kamera på forruden bag bakspejlet.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Advarselsfunktionen for vejbaneskift korrigerer ikke bilens retning.

Aktivering

Tryk på kontakten 1: Kontrollampen 2, der er indbygget i kontakten 1, slukkes.

Funktionen går i alarmtilstand hvis:

- Kontrollampen på kontakten 1 slukkes.

og

- hastigheden overstiger cirka 70 km/t;

og

- linjer opdages.

Kontrollampen på instrumentbrættet lyser for at informere dig.

Når en linje overskrides uden aktivering af retningsændringsindikatorerne, alarmerer funktionen føreren ved hjælp af kontrollampen på instrumentbrættet og med et lydsignal.

Betingelser for ikke-aktivering af alarmer

- Retningsindikatorer, der er aktiveret eller deaktiveret under ca. 4 sekunder før overskridelse af linjen;

- Hurtig overskridelse af linjen;

- Fortsat kørsel på en linje;

- I kurver tillader funktionen at skære et sving let af;

- Snavset forrude i kameraets højde;

-...

Deaktivering

Aktiver kontakten 1. Kontrollampen 2, der er indbygget i kontakten 1, tændes.

Funktionsfejl

I tilfælde af fejl vil kontrollampen på knappen 1 forblive tændt, og kontrollamperne © og tændes på instrumentbrættet ledsaget af et lydsignal. Henvend dig til et autoriseret værksted for dit bilmærke.

Hver gang køretøjet startes, fortsætter funktionen med den tilstand, der blev gemt, sidste gang motoren blev stoppet.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen. Denne funktion erstatter under ingen omstændigheder førerens opmærksomhed og ansvar, som til enhver tid skal sørge for at bevare kontrollen over sit køretøj.

Indgreb/reparationer på systemet

- I tilfælde af kollision kan kameraets retning blive forskubbet og dets funktion forringes. Deaktiver funktionen, og kontakt et autoriseret værksted.

- Arbejde i det område, hvor kameraet sidder (reparationer, udskiftning, forrudeændringer osv.), skal udføres af en uddannet fagmand.

Kun et autoriseret værksted er kvalificeret til at foretage indgreb i systemet.

Tilfælde af systemforstyrrelser

Visse forhold kan forstyrre eller forringe systemets funktionsevne såsom:

- forrude tildækket (af snavs, is, sne, kondens osv.);

- et kompliceret miljø (tunnel osv.)

- dårlige klimaforhold (sne, hagl, isslag osv.)

- dårlig sigtbarhed (om natten, tåge osv.)

- Vejafmærkningerne er uregelmæssige eller vanskelige at skelne mellem (f.eks. delvist slettet, for stor afstand, forvrænget vejoverflade)

- blænding (skærende sol, lys fra modkørende køretøjer osv.)

- vejen er snæver, snoet eller bølgende (snævre sving osv.)

- lille afstand til køretøj i samme vejbane.

Risiko for falske alarmer eller manglende advarsler