Tilbage til listen

AUTOMATISK AIRCONDITION

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Betjening

1 Automatisk funktion.

2 Regulering af lufttemperaturen.

3 Funktionen ”klart udsyn”.

4 Regulering af luftfordelingen i kabinen.

5 Betjening af airconditionanlægget.

6 Regulering af ventilationshastigheden.

7 Luftrecirkulation.

8 Afrimning/afdugning af bagruden og, alt afhængig af modellen, sidespejlene.

Automatisk funktion

Den automatiske styring af airconditionanlægget er et system, som (med undtagelse af ekstreme tilfælde) sikrer det bedste indeklima og et godt udsyn, samt den bedste brændstoføkonomi. Systemet påvirker luftcirkulationens hastighed, luftfordelingen, luftrecirkulationen, igangsætning eller standsning af klimaanlægget og lufttemperaturen.

AUTO : Optimering af opnået komfortniveau valgt i forhold til de udendørs forhold. Tryk på knappen 1.

Ændring af ventilatorens hastighed

Ved automatisk styring reguleres ventilatorens hastighed automatisk for derved at opnå og sikre det bedste indeklima.

Du kan altid justere ventilationshastigheden ved at dreje på betjeningen 6 for at øge eller sænke ventilationshastigheden.

Regulering af lufttemperaturen

Drej knappen 2 til den ønskede temperatur.

Jo længere knappen drejes mod højre, desto mere øges temperaturen.

Bemærk: De ekstreme indstillinger tillader systemet at producere en maksimumskulde eller en maksimumsvarme (”18°C” og ”26°C”).

Funktionen ”klart udsyn”

Tryk på tasten 3, den indbyggede kontrollampe tændes.

Denne funktion giver mulighed for en hurtig afrimning og afdugning af forruden og bagruden, sideruderne foran og de udvendige sidespejle (afhængig af model). Funktionen betyder, at det automatiske klimaanlæg og afrimning af bagruden går i gang.

Tryk på tasten 8 for at standse bagrudeafrimningsfunktionen, den indbyggede kontrollampe slukkes.

For at stoppe funktionen trykkes på tasten 3 eller 1.

Nogle taster råder over en funktionskontrollampe, der angiver funktionens tilstand.

Ændring af luftfordelingen i kabinen

Tryk på en af tasterne 4. Den indbyggede kontrollampe i tasten tændes.

Man kan kombinere to positioner på samme tid, tryk på to af tasterne 4.

Ø Luftstrømmen fordeles mellem alle ventilationsspjældene, afdugningsdyserne ved sideruderne foran, og ved forruden.

½ Luftstrømmen ledes hovedsageligt mod ventilationsspjældene på instrumentbrættet.

¿ Luftstrømmen ledes hovedsageligt mod passagerernes fødder.

Afrimning- afdugning af bagruden

Tryk på tasten 8, den indbyggede kontrollampe tændes. Denne funktion giver en hurtig afdugning/afrimning af bagruden og sidespejlene (på modeller udstyret med dette system).

For at stoppe funktionen trykkes igen på tasten 8. Hvis du glemmer at slukke for systemet, afbrydes det automatisk.

Start eller stop af airconditionanlægget

Ved automatisk styring startes og stoppes anlægget automatisk, alt efter den omgivende temperatur.

Tryk på tasten 5 for at fremtvinge stop af aircondition, den integrerede kontrollampe lyser.

Køretøjer, der er udstyret med ECO-tilstand (kontakten 9): Når ECO-tilstand er aktiveret, kan det reducere det automatiske klimaanlægs ydeevne. GODE RÅD TIL KØRSEL, ØKO-KØRSEL.

Recirkulation (ingen friskluft til kabinen) K

Denne funktion styres automatisk, men du kan også aktivere den manuelt, i så tilfælde bekræftes det af kontrollampen på displayet 7.

Bemærk:

- Under recirkulering tages luften udelukkende fra kabinen og recirkuleres uden indtag af frisk luft udefra.

- Recirkulationen isolerer kabinen fra den omgivende luft (f.eks. ved kørsel i forurenede områder...).

- Luftgenvinding giver mulighed for hurtigst muligt at opnå den ønskede temperatur i kabinen.

Manuel anvendelse

Tryk på tasten 7, den indbyggede kontrollampe tændes.

Ved længere tids kørsel med recirkulation kan der forekomme dårlig luft og tildugning af ruderne, da luften ikke fornys.

Det tilrådes derfor at overgå til automatisk funktion ved påny at trykke på tasten 7, så snart recirkulation ikke længere er nødvendig.

For at stoppe funktionen trykkes igen på knappen 7.

Standsning af systemet

Drej betjeningen 6 på ”OFF” for at stoppe systemet. For at starte drejes betjeningen 6 igen for at justere ventilationshastigheden, eller tryk på tasten 1.

Afdugning/afrimning har i alle tilfælde fortrinsret over for luftrecirkulation.