Tilbage til listen

TILKØRING, START OG STOP AF MOTOREN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tilkøring

Modeller med benzinmotor

Overskrid ikke 130 km/t i det højeste gear, før du har kørt 1.000 km.

Det er først efter ca. 3.000 km at din vogn opnår fuld ydelse.

Intervaller for serviceeftersyn: se vognens servicehæfte.

Positionen ”Stop og ratlås” St

Rattet låses ved at trække nøglen ud og dreje rattet, til låsen går i indgreb.

Rattet frigøres ved, at nøglen drejes, samtidig med at rattet bevæges let fra side til side.

Positionen ”Tilbehør” A

Tændingen er afbrudt, men eventuelt elektrisk udstyr (f.eks. radio...) tilføres strøm.

Positionen ”Kør” M

Tændingen er tilsluttet.

Position ”Start” D

Hvis motoren ikke starter, skal nøglen drejes tilbage, inden starteren atter aktiveres. Slip nøglen, så snart motoren starter.

køretøjer udstyret med automatisk gearkasse

Sæt gearstangen i position P inden start af motoren.

Start af motor

Kold eller varm motor

- Drej nøglen til startpositionen uden at træde på speederpedalen.

- Slip nøglen, så snart motoren er i gang.

Bemærk: Hvis motoren startes, når udendørstemperaturen er meget lav (under -10 °C), holdes koblingspedalen nede, indtil motoren starter.

Standsning af motoren

Med motoren i tomgang bringes nøglen tilbage i positionen ”Stop”.

Sluk aldrig for tændingen, før vognen er helt stoppet. Når motoren er standset, vil den hydrauliske bremsefunktion, servostyringen osv. samt passivt sikkerhedsudstyr såsom airbags og seleforstrammere ikke længere fungere.

Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Efterlad aldrig dit køretøj med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode.

Disse kan udsætte sig selv eller andre for fare ved at starte motoren, aktivere udstyr som f.eks. rudeoptræk eller låse dørene.

Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen stiger meget hurtigt i varmt og/eller solrigt vejr.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.