Tilbage til listen

FARTPILOT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Denne fartpilot har en funktion, som gør det muligt at fastholde kørslen ved en forudbestemt konstant hastighed; denne funktion benævnes fartpilot.

Der kan vælges en konstantfart fra 30 km/t og opefter.

Fartpiloten indvirker på ingen måde på vognens bremsesystem.

Dette system udgør en hjælpefunktion under kørslen.

Den kan under ingen omstændigheder erstatte førerens ansvar for at overholde hastighedsgrænserne eller at være årvågen.

Føreren skal altid have fuld kontrol over køretøjet.

Konstantfartholderen må ikke anvendes ved kørsel i tæt trafik, på dårlig eller glat vejbane (isslag, aquaplaning, grusveje...), eller ved ugunstige vejrforhold (tåge, regn, sidevind...).

Der kan herved opstå risiko for uheld.

Betjening

1 Start- og stopkontakt.

2 Aktivering, programmering og forøgelse af fartpilothastigheden (+).

3 Nedsættelse af fartpilothastigheden (-).

4 Aktivering og genkaldelse af den programmerede fartpilothastighed (R).

5 Standby af funktionen (med programmering af fartpilothastigheden) (0).

Betjening

Tryk på kontakten 1 ved .

Lampen 7 lyser grønt, og meddelelsen ”CRUISE” vises på instrumentbrættet fulgt af streger for at angive, at fartpiloten er i funktion og afventer, at en fartpilothastighed programmeres.

Programmering af hastigheden

Når hastigheden er konstant (over ca. 30 km/t), trykkes på kontakten 2 (+): Funktionen aktiveres, og den aktuelle hastighed gemmes.

Fartpilothastigheden erstatter stregerne, og hastigheden bekræftes ved, at den grønne kontrollampe 6 lyser samtidig med kontrollampen 7.

Kørsel

Når den ønskede konstante fart er programmeret og aktiveret, kan foden fjernes fra speederpedalen.

Bemærk, at du skal holde fødderne i nærheden af pedalerne for hurtigt at kunne gribe ind i nødstilfælde.

Ændring af den programmerede hastighed

Konstantfarten kan ændres ved gentagne tryk på:

- kontakten 2 (+) for at øge hastigheden;

- kontakten 3 (-) for at nedsætte hastigheden.

Overskridelse af den programmerede konstantfart

Det kan på et hvilket som helst tidspunkt lade sig gøre at overskride den programmerede hastighed ved at trykke speederpedalen hurtigt i bund. Så længe hastigheden overskrides, vil fartangivelsen på displayet i informationscenteret blinke.

Derefter slippes speederen: Efter nogle sekunder genoptages den oprindelige fartpilothastighed automatisk.

Kan ikke fastholde konstanthastigheden

Hvis hastigheden sænkes for meget, kan fartpilothastigheden ikke opretholdes af systemet: hastighedsangivelsen på displayet i instrumentbrættet vil blinke for at informere herom.

Indstillingen af fartpiloten indvirker på ingen måde på vognens bremsesystem.

Sådan sættes funktionen i standby

Funktionen sættes på standby, når du trykker på:

- kontakten 5 (0);

- bremsepedalen;

- Koblingspedalen, eller når gearvælgeren sættes i neutral position på modeller med automatgear.

I alle tre tilfælde vil den valgte hastighed fortsat være programmeret, og meddelelsen ”MEM” vises på instrumentbrættet.

Standbyfunktion bekræftes ved, at kontrollampen slukkes.

Genkaldelse af fartpilothastigheden

Hvis en hastighed er programmeret, er det muligt at genkalde den, når du har sikret dig, at færdselsforholdene er passende hertil (trafik, kørebanens tilstand, vejrforhold …). Tryk på kontakten 4 (R), hvis køretøjets hastighed er over 30 km/t.

Ved genkaldelse af den programmerede hastighed bekræftes aktivering af fartpiloten ved, at kontrollampen tændes.

Bemærk: hvis den foregående indregistrerede hastighed er meget højere end den aktuelle hastighed, vil vognen accelerere kraftigt indtil denne grænse.

Når fartpiloten er slået fra, skal du trykke på kontakten 2 (+) for at genaktivere fartpiloten uden at tage hensyn til den registrerede hastighed: Det vil være bilens aktuelle hastighed, der er afgørende.

Afbrydelse af funktionen

Fartpilotfunktionen afbrydes, når der trykkes på kontakten 1; i så tilfælde vil der ikke længere være nogen programmeret fartpilothastighed. Slukning af de grønne kontrollamper og på instrumentbrættet bekræfter, at funktionen er afbrudt.

Standsning eller afbrydelse af fartpiloten medfører ikke en hurtig nedbringelse af hastigheden; ønskes dette skal du træde på bremsepedalen.