SÆRLIGE FORHOLD VED BENZINDREVNE MODELLER, PARTIKELFILTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Under visse driftsforhold, f.eks.:

- længere tids kørsel med tændt kontrollampe for minimum benzinbeholdning;

- ved anvendelse af blyholdig benzin;

- ved brug af smøremiddel eller brændstofadditiver, som ikke er godkendt.

eller ved funktionsfejl som f.eks.:

- tændings- eller brændstoffejl eller afbrudt tændrør, hvilket viser sig ved kraftige udsættere og ”huggeri” under kørslen;

- i tilfælde af manglende motorkraft,

kan der opstå en overophedning af katalysatoren, hvilket vil nedsætte dens effekt og kan medføre, at den ødelægges og forårsager varmeskader på vognen.

Hvis der konstateres fejl af denne art, bør de nødvendige reparationer udføres snarest muligt på et autoriseret værksted.

Det kan undgås, at sådanne fejl opstår, hvis du regelmæssigt får udført den periodiske vedligeholdelse, som er anbefalet i vognens servicehæfte på et autoriseret værksted for bilmærket.

Startvanskeligheder

For at undgå ødelæggelse af katalysatoren må der ikke foretages længerevarende startforsøg (ved hjælp af starteren eller ved at skubbe eller trække vognen) uden at have fundet og udbedret fejlen.

Hvis fejlen ikke kan findes, opgiv da at starte motoren, og kontakt i stedet et autoriseret værksted.

Parkér ikke og lad ikke motoren gå i tomgang på steder, hvor brændbare stoffer eller materialer som f.eks. græs eller nedfaldne blade kan komme i kontakt med det varme udstødningssystem.

Partikelfilter

Partikelfilteret anvendes til behandling af udstødningsgasser fra benzinmotorer.

Afhængigt af køretøjet indikerer kontrollampen på instrumentbrættet, at filteret tilstoppes og kræver rensning. Det renses ved, når kontrollampen tændes, og trafikforhold og hastighedsgrænser tillader det, at køre mellem ca. 50 km/t og 110 km/t, indtil lampen slukkes.

Efter mellem ca. 5 og 20 minutter skal kontrollampen gå ud.

Bemærk: Indikatoren slukkes måske efter 20 minutter, når de kørselsforhold, der er nødvendige for at rengøre filteret, ikke er fuldstændigt opfyldt.

Hvis vognen standses, inden advarselslampen slukkes, kan det være nødvendigt at gentage denne rensning.

Hvis filteret bliver mættet, tændes den orange kontrollampe © og, afhængigt af modellen, kontrollampen på instrumentbrættet. I dette tilfælde skal du kontakte en autoriseret forhandler.

Hvis kontrollampen ® og, afhængigt af modellen, kontrollampen tændes, skal køretøjet standses og motoren slukkes. Kontakt derefter en godkendt forhandler.

Kontrollampen ® informerer dig, for din egen sikkerhed, om at stoppe, så snart trafikken tillader det. Stands motoren og genstart den ikke. Henvend dig til et autoriseret værksted.