Tilbage til listen

BAKKAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Bakkamera” menu

I hovedmenuen skal du vælge ”Indstillinger” og derefter fanen ”Bil” efterfulgt af ”Parkeringsassistance”. Brug denne menu til at konfigurere bakkameraet.

For flere oplysninger om bakkameraet skal du se dit køretøjs brugervejledning.

Bemærk: Sørg for, at kameraerne ikke er dækket til (af snavs, mudder, sne osv.).

”Retningslinjer”

Du kan aktivere eller deaktivere:

- de faste profiler 5, der angiver afstanden bag køretøjet;

- de bevægelige profiler 4, der angiver køretøjets kørselsretning i forhold til rattets position.

”Billedindstillinger”

Du kan justere følgende indstillinger:

- lysstyrke 1;

- kontrast 2;

- farve 3.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.