Tilbage til listen

BILLEDE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Foto” menu

Tryk på ”App´er” i hovedmenuen, og tryk derefter på fanen ”Foto”.

Vælg en tilsluttet inputkilde.

Hvis flere kilder er tilsluttet, skal du vælge en af inputkilderne fra følgende liste for at få adgang til fotografierne:

- ” USB-1" ( USB port),

- ” USB-2” ( USB port).

Særlige funktioner:

- visse formater kan ikke genkendes af systemet;

- USB-drevet skal være FAT32- eller NTFS-formateret og have en minimumkapacitet på 8GB og en maksimumkapacitet på 64GB.

Afspilning

Du kan vælge at få vist alle fotos som et diasshow eller få vist et enkelt billede.

Under afspilning af et foto kan du:

- få adgang til det forrige eller det næste foto ved hurtigt at stryge over billedforhåndsvisningsområdet 1;

- skift fra normal tilstand (justeret) til fuldskærmstilstand ved at trykke på tasten 3 eller ved at klikke på billedforhåndsvisningsområdet 1 to gange;

- dreje fotoet ved at trykke på 5;

- starte diasshowet ved at trykke på tasten 4;

- tryk på 6 for at vende tilbage til forrige skærm.

Afspilning af billeder kan udelukkende ske, når køretøjet holder stille.

Kontekstuel menu

Tryk på tasten 2 fra fotovisningsskærmen for at:

- få mere detaljerede oplysninger om fotos (titel, filtype, dato, placering osv.);

- angiv brugerprofilens foto og tapet;

- åbne indstillingerne.

Oplysninger

Fra denne menu kan du få adgang til fotooplysninger (titel, type, adgangsvej, størrelse, opløsning).

Bemærk: Hvis du ønsker flere oplysninger om kompatible fotoformater, skal du kontakte et autoriseret værksted.

Vælg profil

Fra denne menu kan du ændre profilbilledet. Bekræft ved at trykke på ”OK” for at gemme dine ændringer.

”Indstillinger”

Fra denne menu kan du få adgang til diasshowets indstillinger:

- ændre visningstiden for hvert foto i diasshowet,

- aktivere/deaktivere animationseffekt mellem hvert billede i diasshowet.

Bemærk: animationseffekten i diasshowet er aktiveret som standard.

Alle nye USB-flashdrev, der indsættes, analyseres, og drevets informationsdata gemmes i multimediesystemet. Afhængigt af kapaciteten på USB-flashdrevet kan multimedieskærmen sættes på standby. Vent i nogle sekunder. Brug kun USB-flashdrev, der overholder de gældende nationale krav.

ADGANG TIL DINE FOTOS

Selv om denne video ikke er lavet med din bil, er det beskrevne princip identisk