Tilbage til listen

DRIVING ECO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

-menu ” Driving Eco

Fra hovedmenuen skal du trykke på ”Info” og derefter på ” Driving Eco" for at få adgang til følgende:

- ”Generelt”

- ”Detaljer”

- ”Træning”.

”Generelt”

I visningstilstanden ”Generelt” 1 kan du se oplysninger om din aktuelle rejse:

- ”Generel score”;

- ”Udvikling af score”;

- ”Afstand uden brændstofforbrug”/”Strækning u. acceleration”(afhængigt af konfiguration).

”Generel score”

Disse data giver dig mulighed for at finde din samlede score.

Dette datablad opdateres i forhold til din score, fra 0 til 100.

”Udvikling af score”

Dette søjlediagram viser udviklingen af din score.

- score over den grønne linje ( 75%) Eco-kørsel

- score under den orange linje ( 45%): ikke øko-kørsel.

”Afstand uden brændstofforbrug”/”Strækning u. acceleration”.

Disse data giver dig mulighed for at få oplyst det kørte antal kilometer uden brændstofforbrug under din tur.

”Detaljer”

Fra visningen ”Detaljer” 2, kan du se dataene i forbindelse med din aktuelle rejse:

- ”Generel score”;

- ”Detaljer om scorer”;

- ”Afstand uden brændstofforbrug”/”Strækning u. acceleration” (afhængigt af konfiguration)

- ” Eco Trip”-data.

Data om ruten

De viste oplysninger beregnes ud fra den sidste nulstilling af rejse:

- tilbagelagt afstand;

- Gennemsnitshastighed.

- gennemsnitligt forbrug.

Beregning af scorer 3

Antallet af stjerner (5 niveauer) gives i realtid i henhold til scorer baseret på:

- accelerationer;

- gearskift

- forudseenhed.

Tendens for scoren 4

Pilene er placeret i overensstemmelse med dataene i realtid som følger:

- Hvis den nye score er højere end den tidligere gemte rejsescore: Pilen peger opad

- Hvis den nye score er lavere end den tidligere gemte rejsescore: Pilen peger nedad

- Hvis den nye score er den samme som den tidligere gemte rejsescore: pilen peger vandret.

”Træning”

Denne menu overvåger din kørestil og giver generelle råd om øko-kørsel for at optimere dit brændstof- eller elforbrug (energieffektive og energibesparende handlinger, hvordan man læsser køretøjet, dæktryk, hvordan man planlægger turen osv.).

For at komme til denne menu skal du trykke på ”Træning” 6 og læse instruktionerne omhyggeligt.

Rul gennem siderne ved at trykke på ”Generelt”, ”Acceleration”, ”Skifte gear” og ”Forudseenhed”.

Bemærk: ”Træning” er deaktiveret, hvis køretøjets hastighed er over grænseværdien ”Træning”.

Standardgrænsen ”Træning” er ca. 12 km/t.

Indholdet ”Træning” er begrænset, hvis afstanden, der er kørt siden den sidste nulstilling, ikke er tilstrækkelig.

Pop op-menu

Anvend pop-op-menuen 5 til at få adgang til følgende indstillinger:

- ”Ny rejse Eco”;

- ”Vis gemte data”

- ”Slet historik”

- ”Vis rapport efter tur”/”Skjul rejseoversigt”.

Starte en ny rute

Du nulstiller dine rejser ved at trykke på ”Ny rejse Eco”. En meddelelse beder dig bekræfte nulstillingen af data. Tryk på ”Ja” for at bekræfte eller på ”Nej” for at annullere.

Bemærk: Rutedataene i informationscentret nulstilles samtidigt.

Mine foretrukne ruter

Hvis du vil se de gemte rejser, skal du trykke på ”Vis gemte data”.

Fra pop op-menuen 7 kan du ”Gem” eller ”Slette” dine Eco-rejser.

De forskellige rejsetyper er klassificeret i følgende kategorier:

- ”Hjem-Arbejde”

- ”Rejse”

- ”Personlige”.

Slette udviklingen af scoren

For at nulstille din score skal du trykke på 3 og derefter på ”Slet historik”. En bekræftelsesmeddelelse vises på skærmen. Tryk på ”Ja” for at slette historikken eller på ”Nej” for at annullere.

Oversigt efter rejsen

Hvis du vil have vist slutningen på rejseoversigten, skal du trykke på ”Vis rapport efter tur”. Tryk på ”Skjul rejseoversigt” for at skjule slutningen på rejseoversigten.

Ændringer i forbrug

Afhængigt af køretøjet kan oplysninger fra menuen ” Driving Eco” variere:

- På et køretøj med forbrændingsmotor informerer multimediesystemet dig om dit brændstofforbrug 9.

- På et elektrisk køretøj informerer multimediesystemet dig om dit energiforbrug 10.

- På et hybridbil informerer multimediesystemet dig om dit gennemsnitlige brændstofforbrug 9 separat fra dit energiforbrug 10.