Tilbage til listen

EL-KØRETØJ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Programmering” menu

I menuen ”Indstillinger” og derefter under fanen ”Bil” skal du åbne menuen ”Programmering” for at konfigurere køretøjets opladning under fanen ”Opladning” 4, for at programmere komforttemperaturerne under fanen ”Klimaanlæg” 9 og for at se alle dine indstillinger under fanen ”Calendar” 12.

Felterne A, B og C viser datoer, klokkeslæt og aktiverede programmer.

Bemærk: Opladningen starter, hvis motoren slukkes, og køretøjet er tilsluttet en strømforsyning, og adgang er godkendt.

Ladeprogrammering

”Øjeblikkelig opladning” 1

Når køretøjet er tilsluttet en strømkilde, starter opladningen.

Området A informerer dig om, at ”Øjeblikkelig opladning” er aktiveret.

”Postponed charge” 2

Selvom dit køretøj er sluttet til en strømkilde, kan du programmere starttidspunktet for opladning.

Tryk på ”Redigér” 5 for at åbne en skærm og angive starttidspunktet for opladning.

Angiv starttiden for opladning, og tryk derefter på ”Luk” for at bekræfte.

Feltet B viser det programmerede tidspunkt for, hvornår opladning starter.

”Program” 3

Du kan gemme flere programmerede opladningstider pr. uge.

Programmerede tidspunktet vises i feltet C.

Tryk på ”Redigér” 6 for at åbne programmering af konfigurationsindstillinger.

Vælg det programtidspunkt, 7 som du ønsker at ændre for at få adgang til indstillingerne.

Angiv starttidspunkt 9 og sluttidspunkt 10 for opladning samt de dage 12, hvor disse tidspunkter skal gælde, og tryk derefter på ”Luk” 11.

For at bekræfte skal du trykke på returknappen 8, når du har sikret dig, at det ønskede program er sat til ” ON”.

For at deaktivere et program skal du trykke på ” OFF”.

Bemærk:

- Hvis start-og sluttidspunkterne er identiske, er opladningsperioden 24 timer;

- Du kan ikke bekræfte et opladningsprogram, hvis du ikke vælger en ugedag.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

Komfortprogram

Under fanen ”Klimaanlæg” 14 kan du aktivere/deaktivere ”Komfortprogrammer” eller indstille komforttemperatur og tid.

Programmerede tidspunktet vises i området D.

Bemærk: Den mindste tidsperiode mellem hvert program er 2 timer.

Tryk på ”Redigér 13” for at få adgang til komfortindstillingerne.

Du kan gemme flere ”Komfortprogrammer”.

I denne menu kan du indstille temperaturen 15 og aktivere/deaktivere 16 de gemte ”Komfortprogrammer”.

Vælg det programtidspunkt, 17 som du ønsker at ændre for at få adgang til indstillingerne.

Bemærk: Den valgte temperatur vises i menuen 8.

Kalender

Under fanen ”Calendar 18” kan du se en oversigt over alle aktive opladnings- og komfortprogrammer.

Hvis øjeblikkelig opladning er aktiveret, vil histogrammet blive fyldt med opladningsfarven.

Hvis udskudt opladning er aktiveret, vises farven for opladningsstatus, når opladningsstarttidspunktet nås.

Tryk på en dag i kalenderen for at få vist dine indstillinger.

”Energi info” menu

I menuen ”Info” og derefter på fanen ”Bil” skal du gå ind i menuen ”Energi info” for at se køretøjets energiforbrug.

Bemærk: Oplysningerne kan variere afhængigt af køretøjets motor (elektrisk eller hybrid).

Histogram

Under fanen ”Histo 22” kan du se køretøjets energiforbrug i løbet af de seneste femten minutters kørsel på en graf:

- Perioder med energiforbrug

- Perioder med energigenvinding for at genoplade traktionsbatteriet.

Bemærk: Afhængigt af multimedieskærmen vises der ekstra oplysninger under grafikken.

Tryk på grafikken for at få vist oplysninger om energiforbrug.

Du kan få adgang til manualen til dit multimediesystem via pop op-menuen 19.

”Liste”

Under fanen ”Liste” 21 viser multimediesystemet de forskellige forbrugstal på dine ture siden sidste nulstilling:

- tilbagelagt afstand;

- Gennemsnitshastighed;

- gennemsnitsforbrug;

- samlet forbrug (brændstof og/eller elektricitet)

- samlet forbrug for aircondition

- Samlet energi genvundet

-...

”Flow”

Under fanen ”Flow” 20 kan du bruge multimediesystemet til at få vist et diagram over køretøjet, som viser, hvornår køretøjet forbruger energi, eller genvinder den for at genoplade batteriet.