Tilbage til listen

FUNKTIONSFEJL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

-system

Beskrivelse

Årsager

Løsninger

Der vises intet billede.

Skærmen er i pausetilstand.

Kontrollér, at skærmen ikke er sat i pausetilstand.

Der er ingen lyd.

Lydstyrken er på minimum eller på pause.

Skru op for lyden eller deaktiver pause.

Der kommer ingen lyd fra højttaleren til venstre, højre, foran eller bagved.

Indstillingen af balance eller af fader er forkert.

Indstil den korrekte balance eller fader af lyden.

Skærmbilledet fryser fast.

Systemhukommelsen er fuld.

Genstart systemet ved at holde multimediesystemets start/stop-knap nede (hold knappen nede, indtil systemet genstarter).

Navigation

Beskrivelse

Årsager

Løsninger

Bilens position på skærmen svarer ikke til dens reelle placering, eller GPS-kontrollampen på skærmen forbliver grå eller gul.

Forkert lokalisering af køretøjet på grund af GPS-modtagelsen.

Kør rundt, indtil du opnår en god modtagelse af GPS-signalerne.

De retninger, der er angivet på skærmen, eller stemmevejledningen, svarer ikke til den faktiske vej.

Kortet er forældet.

Download opdateringer fra www.myrenault.com.

Oplysningerne om trafikken vises ikke på skærmen.

Rutevejledningen er ikke aktiveret.

Den tilsluttede ”Trafikkort”-tjeneste er ikke aktiv.

Kontrollér, om vejledningen er aktiveret, eller om den tilsluttede tjeneste er aktiv. Vælg en destination og start rutevejledningen.

Visse menurubrikker er ikke tilgængelige.

På grund af den igangværende betjening er visse rubrikker ikke til rådighed.

Rutevejledning med stemme er ikke mulig.

Navigationssystemet medregner ikke vejkrydset.

Rutevejledning med stemme eller rutevejledningen er deaktiveret.

Skru op for lyden. Kontrollér, at rutevejledningen med stemme er aktiveret. Kontrollér, at rutevejledningen er aktiveret.

Den foreslåede rute starter ikke, eller slutter ikke ved den ønskede destination.

Destinationen genkendes ikke af systemet.

Indtast en vej i nærheden af den ønskede destination.

Systemet beregnet automatisk en omvej.

Prioritering af områder, der skal undgås, eller en trafikbegrænsning berører beregningen af ruten.

Deaktiver omvejsfunktionen i trafikindstillingsmenuen.

Telefon

Beskrivelse

Årsager

Løsninger

Der er ingen ringetone.

Mobiltelefonen er ikke tilsluttet eller forbundet til systemet.

Lydstyrken er på minimum eller på pause.

Sørg for, at mobiltelefonen er tilsluttet eller forbundet til systemet. Skru op for lyden eller deaktiver pause.

Der kan ikke foretages opkald.

Mobiltelefonen er ikke tilsluttet eller forbundet til systemet.

Telefonens tastatur er låst.

Sørg for, at mobiltelefonen er tilsluttet eller forbundet til systemet. Lås op for telefonens tastatur.

CarPlayeller Android Auto-replikation virker ikke.

Telefonen er ikke tilsluttet eller er ikke kompatibel med systemet.

Kontroller telefonens kompatibilitet med disse apps. Kontroller, at telefonen er korrekt forbundet til systemet.

Stemmegenkendelse

Beskrivelse

Årsager

Løsninger

Systemet genkender ikke den udtalte stemmebetjening.

Den udtalte stemmebetjening blev ikke genkendt.

Den tildelte taletid er udløbet.

Stemmebetjeningen forstyrres af støjende omgivelser.

Kontroller, at den angivne stemmebetjening findes (der henvises til kapitlet ”Brug af stemmebetjening”). Tal i den tildelte taletid.

Tal i stille omgivelser.