Tilbage til listen

HISTORIK OVER OPKALD

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menuen ”Opkaldshistorik”

Adgang til opkaldshistorikken

I hovedmenuen skal du trykke på ”Telefon” eller på genvejen A fra de fleste menuer og derefter på ”Historik” for at få adgang til logfilen over alle dine opkald.

Opkaldsloggen vises fra den nyeste til den ældste.

Tilstanden ”Igangværende opkald”

1 Kontaktnavne.

2 Kontaktnumre.

3 Opkaldstid/dato.

4 Kontekstuel menu.

5 Tilbage til menuen.

6 indgående opkald.

7 Ubesvarede opkald.

8 Udgående opkald.

Bemærk: Afhængigt af multimedieskærmen er nogle oplysninger ikke tilgængelige.

Navigering i opkaldslisten

Stryg opad eller nedad for at se opkaldslisten.

Opdatering af opkaldslisten

Tryk på 4, og vælg ”Opdatér liste”. En meddelelse informerer dig om opdatering af data.

Foretage et opkald fra opkaldshistorikken

Tryk på en af de kontakter eller numre, der skal ringes op. Opkaldet foretages automatisk.