Tilbage til listen

KORT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

-kort

Visning af kortet

Fra velkomstskærmen trykkes på ”Menu” og derefter på ”Navigation” for at komme til kortet.

Du kan også få adgang til kortet fra widgetten ”Navigation”.

Kortet viser din nuværende position og de oplysninger, du har konfigureret (vis POI, vejr, trafikoplysninger osv.).

Hvis du vil bevæge dig rundt på navigationskortet, skal du trykke på kortet og holde nede og derefter stryge fingeren hen over skærmen i den ønskede retning.

Tryk på Q for at vende tilbage til køretøjets aktuelle position.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

Skærmen ”Kort” med en igangværende tur

A Oplysninger om turen såsom ankomsttid, ekstra tid på grund af trafik og den resterende afstand til næste etape eller slutdestinationen (afhængigt af parametrene).

Bemærk: tryk én gang på område A for at gøre det muligt for multimediesystemet at få vist detaljer om turens etaper.

B Oplysninger om trafikforholdene for de næste få kilometer. Tryk på dette område for at se listen over hændelser på den igangværende rute.

C Kontekstuel menu.

D Visninger/Zoom:

- Tryk på knappen ”±” for at få vist de forreste og bageste zoomknapper;

- Tryk på knappen ”Visninger” for at vise en 2D/2D visning mod nord, 3D/3D Inception, ”Trafikkort”.

Bemærk: afhængigt af multimedieskærmen kan disse funktioner være adskilte:

- L Zoom ”±”

- M ”Visninger”.

E Sted og navnet på den gade, du befinder dig på. Tryk for at få adgang til ekstra funktioner.

F Menuen Navigation.

G Tilbage til forrige skærm.

H Advarsel om fareområde.

J Hastighedsgrænseindikatorpanel.

K Når en rute er i gang, vises der oplysninger om kommende vejsving og navnet på den næste gade på ruten. Tryk én gang på højttalerikonet for at aktivere/deaktivere stemmevejledningen og gentage den seneste stemmeinstruktion.

N Rejseinformation, f.eks. ankomsttid, ekstra tid pga. trafik og afstand. Tryk på enheden for at få vist turetaperne.

P Oplysninger om de anvendte vejtyper (motorveje, betalingsveje, biltog).

Skærmen ”Ruteberegning”

Q Når en rute er igangværende, kan denne funktion bruges til at vende tilbage til den igangværende rute, når du har flyttet rundt på kortet.

R Zoom: zoom ind- og zoom ud-knapper.

S Kontekstuel menu.

T Tryk på knappen ”Start” for at starte den valgte rute.

Skærmen ”Kort” uden en igangværende tur

Brug Q for at vende tilbage til din aktuelle position.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

Skærmen ”Trafikkort”.

V Visning af trafikhændelser på kortet eller med en liste over begivenheder.

W Mens vejledningen er i gang, skal du trykke på knappen ”Omkørsel alle” for at undgå områder med trafikpropper.

Pop op-menu, når der ikke en nogen aktiv rute

Tryk på pop op-menuen for at få adgang til menuen ”Indstillinger”.

Brug fanen ”Rute” til at få adgang til følgende indstillinger:

- ”Rutetype”;

- ”Benyt omkørsel”;

- ”Tillad veje med vejskat”;

- ”Tillad motorveje”;

- ”Tillad færger”;

- ”Tillad biltog”;

- ”Automatisk vejledningsforslag”;

- ”Destinationer, der deles med andre enheder”;

- ”Tillad tidsbegrænsede veje”;

- ”Tillad veje med timebaseret vejskat (”vignet”)”;

- ”Områder, der skal undgås”

- ”Tillad ubefæstet vej”.

Brug fanen ”Kort” til at få adgang til følgende indstillinger:

- ”Kortfarve”;

- ”Tidsdisplay”;

- ”2D/2D visninger mod nord, 3D/3D Inception, ”Trafik”;

- ”Vis trafik”;

- ”Trafikskiltegenkendelse”;

- ”Auto zoom”;

- ”Min bil”;

- ”Vis vejkryds”;

- ”POI display”;

- ”Vis vejr”.

Pop op-menu, når der er en aktiv rute

Tryk på pop op-menuen for at få adgang til følgende menuer:

- ”Afbryd rute”;

- Navigationsstemme;

- ”Rutedetaljer”;

- ”Indstillinger”.

”Afbryd rute”

Stopper den igangværende navigation.

”Navigationsstemme”

Tryk på knappen 1 for at aktivere/deaktivere vejledningsstemmen.

Bemærk: hvis denne funktion deaktiveres, høres der ingen stemmevejledning fra multimediesystemet.

Du kan få adgang til indstillingerne for ”Navigationsstemme”:

- fra pop op-menuen C;

- når der udsendes stemmeoplysninger af multimediesystemet, ved at trykke på lydstyrkebetjeningen.

Særlige funktioner:

- Lydstyrkebetjeningen kan kun bruges til den aktuelle kilde (”Navigationsstemme”, ”Radio”, ”Telefon”);

- Lydstyrkeindikatoren 2 vises til orientering. Du kan ikke bruge den til at justere lydstyrken.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

”Rutedetaljer”

Denne funktion bruges til at få vist detaljerne for den aktuelle rute.

På fanen ”Resumé” kan du se startadressen og destinationsadressen samt de ruter, der er taget.

På fanen ”Vejliste” kan du se ruten i detaljer.

Under fanen ”Trin” kan du se de forskellige etaper og afstande og varigheder for hver etape på rejsen.

Visningstilstand

Du kan vælge mellem flere visningstilstande ved at trykke på knappen Vis/zoom D.

Rutevisning

Kortet viser din komplette rute.

2D-visning

Kortet viser din aktuelle placering og vender i den retning, du kører i.

2D/nord-visning

Kortet viser din aktuelle position mod nord.

3D-visning

Kortet viser din aktuelle placering på en 3D-kortoverflade. Den vender automatisk i kørselsretningen.

3D Inception-visning

(afhængigt af udstyr)

Kortet er vinklet en smule opad for at give en længere visning af distancen. Den vender automatisk i kørselsretningen.

Ruteanvisning

Rutevejledningen aktiveres, når ruten er beregnet. Multimediesystemet guider dig hele vejen langs din rute og informerer dig i ved hvert vejkryds om den retning, der skal følges på flere trin.

Trin 1: Forberedelse

Multimediesystemet informerer dig ved hjælp af navigationsstemmen om, at du snart skal udføre en manøvre.

Trin 2: Advarsel

Multimediesystemet annoncerer den manøvre, som du har brug for at udføre.

f.eks. ”Om 400 meter skal du tage næste frakørsel”.

Skærmen viser en detaljeret repræsentation eller et 3D-billede af manøvren.

Trin 3: Manøvre

Multimediesystemet angiver, hvilken manøvre der skal udføres.

f.eks. ”Drej til højre næste gang”.

Når manøvren er afsluttet, vil kortet blive vist på fuld skærm.

Bemærk: hvis du ikke følger kørselsanbefalingerne, eller hvis du forlader den beregnede rute, beregner multimediesystemet automatisk en ny rute.

Vejbane

Skærmen skifter automatisk til et mere detaljeret billede for at føre dig til den rigtige vejbane til næste manøvre:

- Bane(r) 3 uden retningspil(e): Vognbanen skal ikke vælges ifølge den beregnede rute;

- Bane(r) 4 med retningspil(e): Vognbanen skal vælges ifølge den beregnede rute.

Bemærk: der kan forekomme andre vejbaner under manøvren.

”Vejr”

I pop op-menuen kan du aktivere eller deaktivere vejrvisningen på kortet.

Multimediesystemet informerer dig om vejrudsigten i området omkring din position eller på destinationen, hvis en rute er i gang.

Bemærk: tjenester skal være aktiveret for at få vist vejret. Der henvises til kapitlet ”Aktivering af tjenester”.

Tryk på vejrikonet 5 for at se vejrudsigten for løbet af de næste par timer.

Du kan også få adgang til disse oplysninger fra widgetten ”Vejr”.

BRUG AF NAVIGATIONSFUNKTIONEN

Selv om denne video ikke er lavet med din bil, er det beskrevne princip identisk