Tilbage til listen

KØRSELSHJÆLP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Køreass.” menu

Tryk på ”Indstillinger” i hovedmenuen, og tryk derefter på fanen ”Bil”. Med denne menu kan du indstille kørselshjælpen.

Skærmen ”Kørselshjælp”

1 ”Visningstilstand”;

2 ”Trafikskilt”

3 ”Vognbane”;

4 ”Død vinkel”;

5 ”Kontekstuel menu”;

6 ”Tilbage til foregående side”;

7 ”Træthed”

8 ”Aktiv bremsning”;

9 ”Afst.til bil foran”.

”Visningstilstand”

Når du vælger en visningstilstand 1, kan du vælge interaktiv tilstand 10 eller listetilstand, 11 som giver dig mulighed for at se alle ”Køreass.”.

Vælg knappen for den mulighed, du vil aktivere eller deaktivere.

Nogle indstillinger skal ændres, mens motoren kører, så de kan gemmes af multimediesystemet.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

”Trafikskilt”

Denne funktion hjælper dig under dine rejser og informerer dig om den gældende hastighedsbegrænsning, højrisikoområder og fareområder ved hjælp af:

- en visning på multimedieskærmen og instrumentbrættet;

- en lydalarm.

”Trafikskiltegenkendelse”

Denne funktion gør det muligt at vælge de oplysninger, du ønsker at modtage. Vælg ” ON” for at aktivere systemet.

”Alarm ved hastighedsoverskridelse”

Denne funktion registrerer enhver overskridelse af hastighedsgrænsen og advarer føreren ved at vise en advarsel på instrumentbrættet sammen med en advarselslyd. Vælg ” ON” for at aktivere denne funktion.

Bemærk: Du kan ikke aktivere advarsler om overskridelse af hastighedsgrænsen, hvis advarslen om hastighedsbegrænsning er deaktiveret.

”Visning af fareområder”

Denne funktion informerer føreren via instrumentbrættet, når der køres ind i et fareområde eller et højrisikoområde. Vælg ” ON” for at aktivere denne funktion.

Bemærk: Tjenester skal være aktiveret for at få vist risikoområderne. Der henvises til kapitlet ”Aktivering af tjenester”.

”Alarmlyd for fareområder”

Denne funktion informerer føreren via en advarselslyd, når der køres ind i et fareområde eller et højrisikoområde. Vælg ” ON” for at aktivere denne funktion.

Bemærk: Hvis ”Visning af fareområder” er deaktiveret, bliver funktionen ”Alarmlyd for fareområder” automatisk deaktiveret.

”Træthed”

Denne funktion registrerer en eventuel nedsættelse af førerens reaktionsevne. Den tager hensyn til pludselige og tilfældige bevægelser på rattet, frekvensen af   advarsler om vejbaneskift og uafbrudt kørsel i over to timer.

Denne funktion informerer føreren via en advarselslyd og viser en advarselsmeddelelse på instrumentbrættet, der råder føreren til at tage en pause.

Vælg ” ON” for at aktivere systemet. Der henvises i øvrigt til kapitlet ”Træthedsadvarsel” i køretøjets instruktionsbog.

”Vognbane” (Indstilling for vognbaneassistent)

Funktionen alarmerer føreren i tilfælde af ufrivillig overskridelse af en fuldt optrukken eller stiplet linje.

Du kan justere intensiteten af   rattets vibrationer (eller volumen på advarselslyden afhængigt af udstyr) samt følsomheden for   advarslen om vejbaneskift.

Der henvises i øvrigt til kapitlet ”Sporassistent” i køretøjets instruktionsbog.

”Død-vinkel-alarm”

Denne funktion informerer føreren, når et andet køretøj befinder sig i en blind vinkel. Vælg ” ON” for at aktivere denne funktion. Der henvises i øvrigt til kapitlet "Alarm om blind vinkel" i køretøjets instruktionsbog.

”Aktiv bremsning”

Denne funktion informerer føreren, hvis der er risiko for sammenstød. Vælg ” ON” for at aktivere denne funktion. Der henvises i øvrigt til kapitlet ”Aktiv nødopbremsning” i køretøjets instruktionsbog.

”Afst.til bil foran”

Denne funktion informerer føreren, hvis køretøjet er for tæt på et andet køretøj. Vælg ” ON” for at aktivere denne funktion. Der henvises i øvrigt til kapitlet ”Advarsel for sikkerhedsdistance” i køretøjets instruktionsbog.

Kontekstuel menu

Fra pop op-menuen 5 kan du nulstille standardindstillingerne for hver menu.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.