Tilbage til listen

MEDDELELSER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Forslag & meddelelser

Brug denne menu til at vise forslag og meddelelser under kørsel.

Hver meddelelse informerer dig om hændelser baseret på følgende kategorier:

- ”Forslag & meddelelser”;

- ”Navigation”;

- ”Multimedia”;

- ”Telefon”;

- ”Bil”;

- ”App´er”;

- ”System”;

- ”Andet”.

Tryk på menuen ”Forslag & meddelelser” 1 for at få adgang til listen over modtagne meddelelser.

Du kan se det aktuelle antal anmeldelser i dit meddelelsesområde.

Du kan modtage to typer oplysninger:

- et 2-forslag: Oplysninger, der måske kræver, at der foretages handlinger

- en 3-meddelelse: Grundlæggende oplysninger.

Brug pop up-menuen 4 til at:

- aktivere/deaktivere meddelelserne efter kategori

- slette meddelelser.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

Vælg et af forslagene 2 for at få adgang til detaljerne:

- forenklet beskrivelse 5;

- billede 6 relateret til forslaget: f.eks. trafik, system, køretøj, telefon

- anbefalet handling 8, der skal foretages i overensstemmelse hermed.

Fra pop op-menuen 7, kan du slette forslaget.