Tilbage til listen

MUSIK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Musik” menu

Fra hovedmenuen skal du trykke på ”Musik”, fra andre menuer skal du trykke på genvejen i området A.

Brug denne menu til at lytte til musik fra en ekstern kilde ( USB, AUX osv.). Vælg en inputkilde, der er tilsluttet systemet på følgende liste:

- ” USB-1” ( USB port);

- ” USB-2” ( USB port);

- « Bluetooth » ;

- ” AUX” (jackstik).

De musikkilder, der er beskrevet ovenfor, kan variere alt efter udstyrsniveau. Det er kun muligt at vælge de tilgængelige kilder, som vises på multimedieskærmen.

Særlige funktioner:

- visse formater kan ikke genkendes af systemet;

- USB-drevet skal være FAT32- eller NTFS-formateret og have en minimumkapacitet på 8GB og en maksimumkapacitet på 64GB.

Afspilningstilstand

B Oplysninger om det lydspor, der aktuelt afspilles (sangtitel, kunstnernavn, albumtitel og billede af omslaget, hvis det overføres fra kilden).

1 Genvej til ”Navigation”-menuen.

2 Genvej til ”Telefon”-menuen.

3 Navn på den kilde, der aktuelt afspilles.

4 Genvej til lydafspilningslisten klassificeret efter kategori.

5 Længden af det lydspor, der afspilles.

6 Adgang til pop op-menuen.

7 Aktivering/deaktivering af gentagelse af lydsporet eller afspilningslisten.

8 Adgang til den aktuelle afspilningsliste,

9 Kort tryk: Afspil næste lydspor.

Længerevarende tryk: Spring hurtigt frem.

10 Statuslinje for det lydspor, der afspilles.

11 Pause/genoptag lydsporet.

12 Kort tryk: Gå tilbage til starten af det aktuelle lydspor.

Andet kort tryk (mindre end 3 sekunder efter det første korte tryk): Afspil det foregående lydspor.

Længerevarende tryk: Spol tilbage.

13 Aktivering/deaktivering af vilkårlig afspilning af lydsporene.

14 Afspilningstid for aktuelt lydspor.

15 Adgang til lydkilderne.

Fra ”Søg”-menuen, får du adgang til afspilningslisterne klassificeret efter kategori (”Playlister”, ”Kunstnere”, ”Albummer”, ”Podcasts”).

Bemærk: Kun kilder, der er tilgængelige, kan vælges. Kilder, der ikke er tilgængelige, vises ikke på skærmen.

Du kan sortere afspilningen efter kategori (”Playlister”, ”Kunstnere”, ”Albummer”, ”Podcasts” osv.) Når du afspiller et nummer, kan du:

- få adgang til listen over den igangværende afspilning 8,

- få adgang til det næste spor ved at trykke på 9, eller tryk og hold nede for at spole hurtigt frem i det aktuelle spor,

- sætte på pause ved at trykke på 11;

- få adgang til det forrige spor ved at trykke på 12, eller tryk og hold nede for at spole tilbage i det aktuelle spor,

- se rullebjælken 10, og brug den til at vælge musik.

Bemærk: Displayet på multimedieskærmen kan variere afhængigt af den tilsluttede indgangskilde.

Du kan ændre musikken med knappen på betjeningen under rattet.

”Liste”

Tryk på knappen ”Liste” for at få adgang til den aktuelle afspilningsliste.

Særlige funktioner:

- som standard afspiller systemet alle spor;

- de afspilningslister, der er beskrevet ovenfor, varierer afhængigt af den tilsluttede inputkilde og dens indhold.

Kontekstuel menu 6

Fra pop op-menuen 6 skal du trykke på Lydindstillinger for at få adgang til lydindstillingerne (bas, balance, lydstyrke/hastighed osv.).

Alle nye USB-flashdrev, der indsættes, analyseres, og drevets informationsdata gemmes i multimediesystemet. Afhængigt af kapaciteten på USB-flashdrevet kan multimedieskærmen sættes på standby. Vent i nogle sekunder. Brug kun USB-flashdrev, der overholder de gældende nationale krav.

BRUG AF MUSIKFUNKTIONEN

Selv om denne video ikke er lavet med din bil, er det beskrevne princip identisk