Tilbage til listen

OPDATERING AF KORT OG SYSTEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Info” menu

I menuen ”Info” vælges fanen ”System”.

Brug denne menu til at få vist forskellige oplysninger og opdatere systemerne og navigeringskortene.

Opdateringer kan udføres automatisk eller manuelt i overensstemmelse med dit køretøjs forbindelse eller applikationen, som skal opdateres.

Visse opdateringer kan medføre, at dit køretøj midlertidigt ikke er tilgængeligt.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

”Systemoplysninger”-skærm

1 ”Opdaterings status”

2 ”Software opdatering”

3 ”Kortopdatering”;

4 ”Licens”

5 ”Fabriksindstilling”.

”Opdaterings status” 1

Denne menu giver dig besked om opdateringer af de forskellige systemer og navigationskort:

- ”Opdateringens navn”;

- ”Status for opdatering”.

Bemærk: Menuen ”Opdaterings status” 1 er tilgængelig, når en opdatering er i gang .

”Software opdatering” 2

Denne menu giver dig mulighed for at:

- find versionen og serienummeret for den aktuelle software;

- find datoen for den seneste opdatering;

- Kontrollér, om der er en tilgængelig opdatering

- Opdater de forskellige systemer og navigationskort.

Bemærk: Du får besked via ”Beskeder”, hvis en opdatering er tilgængelig. Se afsnittet ”Administration af meddelelser”.

Fra menuen til søgning efter opdateringer 6 får du adgang til den næste tilgængelige opdatering 7.

Start opdateringen ved at trykke på ”Installér” 8.

Dit multimediesystem vil foreslå, at du opdaterer din software direkte fra dit multimediesystem ved at trykke på ”Installér” 8. Opdateringen udføres automatisk.

Bemærk: Opdateringer kan kun downloades, når dit køretøj befinder sig i et geografisk område, der er dækket af et internetnetværk.

Følg vejledningen, der vises på multimediesystemets skærm, når motoren er standset. Du kan forlade dit køretøj, når du har trykket på ”OK” for at bekræfte installationen, uden at vente på, at opdateringen fuldføres.

Automatiske opdateringer af navigationskort.

Hvis dit køretøj er udstyret med tilsluttede tjenester, udføres softwareopdateringer af dit multimediesystem og kortet for dit favoritland 11 automatisk, når du forlader køretøjet. Du modtager muligvis informationsmeddelelser om disse opdateringer i dit system.

Særlige funktioner:

- Visse systemopdateringer er måske kun tilgængelige efter aftale med en autoriseret forhandler;

- Automatiske opdateringer tilbydes i en periode, der er defineret i henhold til dit køretøjs salgsdato. Kontakt en autoriseret forhandler for yderligere oplysninger.

Kortopdatering 3

Du kan få vist listen over lande 9, der er installeret i navigationssystemet.

Det er kun det land, som er gemt som favorit, der opdateres automatisk.

For at opdatere dine kort skal du først kontrollere, at alle dine køretøjstjenester er aktiveret. Se afsnittet ”Aktivering af tjenester”.

Fra pop op-menuen 10 kan du få vist kortopdateringsvejledningen vha. Renault EASY CONNECT Updater.

Ændring af det foretrukne land

Favoritlandet 11 kan kun ændres en gang via multimediesystemet. Hvis du ønsker at ændre favoritlandet igen 11, skal du gå til https://easyconnect.renault.com og derefter downloade softwaren Renault EASY CONNECT Updater.

Når operationen er blevet identificeret, kan du angive dit foretrukne land i afsnittet ”Administrer lande” i softwaren.

Bemærk: Det land, der foreslås som standard, er det land, hvor tjenesterne aktiveret.

Manuel opdatering af kort

På køretøjer uden tilsluttede tjenester (se afsnittet ”Systemindstillinger”) kan kortene opdateres manuelt ved hjælp af en USB-stik.

Særlige funktioner:

- USB-flashdrevet skal være formateret til FAT32 eller NTFS og have en minimumkapacitet på 16GB og en maksimumkapacitet på 64GB;

- USB-drevet følger ikke med systemet.

For at opdatere kortene fra din computer skal du gå til https://easyconnect.renault.com og derefter downloade softwaren Renault EASY CONNECT Updater.

Køretøjet skal være identificeret, før kortene kan opdateres.

Køretøjet identificeres ved hjælp af:

- VIN

- Et virtuelt billede af køretøjet vha. et USB-flashdrev.

Opdateringer af VIN

Fra din computer skal du oprette forbindelse til din ” MY Renault”-konto via Renault EASY CONNECT Updater-softwaren og derefter vælge VIN for at opdatere.

Renault EASY CONNECT Updater-softwaren viser den mulige type opdateringer:

- ”Opdatering fuldført”;

- ”Opdatering tilgængelig efter land”.

Bemærk: Kun lande, hvor en opdatering er tilgængelig til det valgte køretøj, tilbydes på listen over ”Opdatering tilgængelig efter land”.

Vælg den ønskede type opdatering.

Indsæt et USB-flashdrev med en minimumkapacitet på 16GB og en maksimumkapacitet på 64GB, og download derefter opdateringerne til USB-flashdrevet.

Når dataene er downloadet til USB -flashdrevet, kan du fjerne USB-flashdrevet fra din computer og derefter gå til dit køretøj.

Fra dit køretøj skal du indsætte USB-stikken i køretøjets USB-port. Multimediesystemet finder automatisk de nye applikationer og installerer dem.

Bemærk: Når USB-flashdrevet er blevet indsat i køretøjets USB-port, må du ikke udføre nogen handling på multimediesystemet, dets betjening eller på nogen af køretøjets enheder (telefon, lyd, navigation osv.) for at undgå at afbryde opdateringsprocessen.

Når opdateringsproceduren er afsluttet, kan du fjerne USB-flashdrevet fra dit køretøj.

Denne opdateringsproces udføres med motoren kørende.

Alle nye USB-flashdrev, der indsættes, analyseres, og drevets informationsdata gemmes i multimediesystemet. Afhængigt af kapaciteten på USB-flashdrevet kan multimedieskærmen sættes på standby. Vent i nogle sekunder. Brug kun USB-flashdrev, der overholder de gældende nationale krav.

Opdateringer ved at oprette et virtuelt billede af dit køretøj vha. et USB-flashdrev

I dit køretøj skal du indsætte et USB -flashdrev med en minimumkapacitet på 16GB og en maksimumkapacitet på 64GB i køretøjets USB-port og vente 10 sekunder (sørg for, at der ikke er tilsluttet andre USB-flashdrev).

Multimediesystemet gemmer derefter et virtuelt billede af dit køretøj på USB-flashdrevet, der gør det muligt for Renault EASY CONNECT Updater-softwaren at identificere de opdateringer, der er tilgængelige for dit navigationssystem.

Når det virtuelle billede er blevet taget, skal du fjerne USB-flashdrevet fra køretøjets USB-flashdrev og derefter gå til din computer.

Fra din computer skal du logge på din ” MY Renault”-konto via Renault EASY CONNECT Updater-softwaren og derefter indsætte det USB-flashdrev, som indeholder det virtuelle billede af dit køretøj.

Renault EASY CONNECT Updater-softwaren viser den mulige type opdateringer:

- ”Opdatering fuldført”;

- ”Opdatering tilgængelig efter land”.

Bemærk: Kun lande, hvor en opdatering er tilgængelig til det valgte køretøj, tilbydes på listen over ”Opdatering tilgængelig efter land”.

Vælg de opdateringer, du ønsker at installere på multimediesystemet, og download derefter opdateringerne til USB-flashdrevet.

Når dataene er downloadet til USB -flashdrevet, kan du fjerne USB-flashdrevet fra din computer og derefter gå til dit køretøj.

Fra dit køretøj skal du indsætte USB-stikken i køretøjets USB-port. Multimediesystemet finder automatisk de nye applikationer og installerer dem.

Bemærk: Når USB-flashdrevet er blevet indsat i køretøjets USB-port, må du ikke udføre nogen handling på multimediesystemet, dets betjening eller på nogen af køretøjets enheder (telefon, lyd, navigation osv.) for at undgå at afbryde opdateringsprocessen.

Denne opdateringsproces udføres med motoren kørende.

UNDERSØGELSE AF OPDATERINGSFUNKTIONERNE (SYSTEM OG KORT)

Selv om denne video ikke er lavet med din bil, er det beskrevne princip identisk