Tilbage til listen

PARKERINGSHJÆLP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Parkeringsassistance” menu

Tryk på ”Indstillinger” i hovedmenuen, og tryk derefter på fanen ”Bil”. Brug denne menu til at få adgang til indstillingerne for parkeringshjælp. Hvis du har brug for flere oplysninger, henvises der til kapitlet ”Parkeringshjælp” i køretøjets brugervejledning.

Skærmen ”Parkeringsassistance”

1 ”Visningstilstand”;

2 ”Lyd”;

3 ”Kamera”;

4 ”Registrering af forhindringer bag”;

5 ”Advarsel ved udkørsel fra parkering”;

6 ”Kontekstuel menu”;

7 ”Tilbage til forrige menu”;

8 ”Registrering af forhindringer i siden”;

9 ”Registrering af forhindringer foran”;

10 ” P-assist.”.

Kontekstuel menu

I pop op-menuen 5 kan du nulstille standardindstillingerne for hver menu og få adgang til multimediesystemvejledningen.

Når du vælger visningstilstanden 1, kan du vælge en interaktiv tilstand 11 eller listevisning 12 for at se de tilgængelige parkeringshjælpemidler.

Vælg knappen for den mulighed, du vil aktivere eller deaktivere.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

”Registrering af forhindringer”

Tryk på ” ON” eller ” OFF” for at aktivere eller deaktivere Parkeringsassistent:

- Bagved 4

- I siden 8

- Foran 9.

”Lyd”

Tryk på ” ON” eller ” OFF” for at aktivere eller deaktivere akustiske advarsler til Parkeringsassistent.

Du kan ændre følgende parametre:

- ”Lydtype”: Vælg en af valgmulighederne for lydalarm

- ”Volumen”: Indstil lyden for registrering af forhindringer ved at trykke på + eller -.

Advarsel ved udkørsel fra parkering 5

Advarslen ved udkørsel fra parkering 5 registrerer forhindringer, der nærmer sig køretøjets sider bagfra.

Den aktiveres, når der sættes i bakgear, og køretøjet holder stille eller kører med lav hastighed.

Du får besked, hvis forhindringer nærmer sig, ved en konstant lydalarm, visuel feedback 13 på multimedieskærmen og et lyssignal i bakspejlet.

Bemærk: Ubevægelige forhindringer registreres ikke.

”P-assist.” 10

Vælg en af følgende muligheder for at vælge en standardmanøvre:

- ”Parallel” 14;

- ”Vinkelret” 15;

- ”Vinklet” 16.

Se afsnittet om Parkeringsassistance i køretøjets instruktionsbog, hvis du ønsker flere oplysninger om funktionen ”P-assist.”.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.