Tilbage til listen

PROGRAMMERING AF START AF MOTOREN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Programmér motorstart” menu

I menuen ”Indstillinger” vælges fanen ”Bil”.

Med denne funktion kan du programmere motoren til at starte for at kunne opvarme eller udlufte kabinen op til 24 timer før brug af vognen.

Programmering af afgangstidspunkt

Aktivér funktionen, og angiv derefter din ønskede afgangstid:

- tryk på op- og ned-pilene for at få timerne og minutterne til at skifte indtil det ønskede klokkeslæt;

- indstil klimaanlægget til den ønskede kabinetemperatur ved motorstart, og indstil til afrimningstilstanden (se kapitel 2 i instruktionsbogen);

- Slå tændingen fra.

Ved låsning af bilen angiver to blink og derefter aktivering af havariblinklyset og sideblinklyset i ca. tre sekunder, at programmeringen er taget i betragtning.

Bemærk: markøren 1 påminder dig om bilens starttidspunkt, som du tidligere har defineret.

For at aktivere opstart via programmering skal du vælge et tidspunkt, der ligger mindst 15 min. længere fremme end det tidspunkt, der vises i multimediesystemet.

Driftsbetingelser for fjernopstart af motoren

Funktionen ”Fjernopstart af motor” fungerer under flere forhold:

- gearstangen er i frigear (dødt punkt) for køretøjer med manuel eller automatisk gearkasse

- gearstangen er i position P for køretøjer med automatgear

- tændingen er afbrudt

- alle døre (motorhjelm, døre, bagagerum) er lukkede og låst, indtil du forlader køretøjet.

Bemærk: Du skal slukke multimediesystemet, når du forlader køretøjet, hvis fjernopstart af motoren skal kunne fungere.

”Startes hver anden time”

Med denne funktion kan dit køretøj automatisk starte hver anden time afhængigt af motortemperaturen.

Tryk på knappen ”ON” for at aktivere denne funktion.

Bemærk: Ventilationssystemet skal være slukket, hvis funktionen ”Startes hver anden time” skal aktiveres.

Når denne funktion er aktiveret, vil ventilationssystemet ikke blive aktiveret under de fire første opstarter, hvis de finder sted.

I meget koldt vejr starter køretøjet automatisk og forbliver tændt i omkring ti minutter, før den bliver slukket.

Hvis motortemperaturen ikke kræver genstart, starter bilen ikke automatisk i løbet af de første fire genaktiveringer af og vender tilbage til standby i to timer. Motoren genstartes, hvis motortemperaturen er for lav.

Den sidste opstart vil under alle omstændigheder finde sted.

Ca. 15 minutter før det programmerede klokkeslæt starter motoren og forbliver tændt i ca. ti minutter.

Afhængigt af modellen skal det sikres, at strømforbrugere såsom viskerne, udvendig belysning, radio, opvarmede sæder, opvarmet rat mv. er deaktiveret, og at alt udstyr er afbrudt, inden bilen forlades.

I ekstreme tilfælde virker fjernopstarten via programmering muligvis ikke.

Undlad at parkere og lad ikke motoren gå i tomgang på steder, hvor brændbare stoffer eller materialer som f.eks. græs eller nedfaldne blade kan komme i kontakt med et varmt udstødningssystem.

Chaufførerens ansvar under parkering eller standsning af køretøjet

Efterlad aldrig dit køretøj med et barn, en umyndig voksen eller et dyr i, selv ikke for en kort periode. De kan udsætte dem selv eller andre for risiko, f.eks. ved at starte motoren, tænde for udstyr, f.eks. rudeoptræk, eller låse dørene osv. Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen i varmt og/eller solrigt vejr stiger meget hurtigt.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.

Særlige funktioner for køretøjer, der er udstyret med ”Startes hver anden time”-funktion.

Det er meget vigtigt, at køretøjet kører i mindst 10 minutter mellem hvert brug af funktionen. Risiko for motorolieslitage.

Brug ikke motorens fjernfjernopstart eller dens programmering, når:

- køretøjet er i en garage eller har begrænset plads.

Risiko for forgiftning eller kvælning pga. udstødningsgas.

- køretøjet er dækket af et beskyttende overtræk.

Brandfare.

- motorhjelmen er åben, eller før den åbnes.

Risiko for forbrænding eller kvæstelser.

Afhængigt af landet kan brug af fjernopstartsfunktion eller dens programmering være forbudt ifølge lovgivningen og/eller gældende bestemmelser.

Før denne funktion bruges, skal du kontrollere gældende lovgivning og/eller bestemmelser i landet.