Tilbage til listen

PROGRAMMERINGEN AF FJERNOPSTART AF MOTOREN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Præsentation

Hvis køretøjet er udstyret med denne funktion, skal den bruges til at fjernstarte motoren ved hjælp af din smartphone med henblik på at opvarme/ventilere kabinen og forvarme motoren.

Denne funktion er tilgængelig via applikationen ” MY Renault”, som kan downloades ved hjælp af din smartphone, så du kan interagere med dit køretøj og få adgang til oplysninger om det.

Din smartphone skal være koblet til dit multimediesystem for at kunne bruge denne applikation.

Se afsnittet ”Tilkobling, frakobling af en telefon” og ” MY Renault” for at få flere oplysninger.

Første ibrugtagning

Ved hver anmodning om fjernstart skal du indtaste den PIN, du fik udleveret, da du oprettede din ” MY Renault”-konto. Der findes flere oplysninger i kapitlerne om ” MY Renault”.

Når motoren kører, viser applikationen den resterende tid til proceduren er færdig.

Motoren kører i 10 minutter.

Brugsbetingelser

Fjernopstart af motoren fungerer, hvis:

- Gearstangen er sat i frigear for køretøjer med manuel eller automatisk gearkasse

- Gearstangen er i stillingen P for køretøjer med automatisk gearkasse

- motorhjelmen er lukket;

- Tændingen er slukket, og der er ikke indsat noget kort i kortlæseren

- Alle åbninger (døre og bagklap) er lukkede og låst, når du forlader bilen.

- Under ekstreme vejrforhold virker fjernopstarten via programmering muligvis ikke.

Når funktionen bruges, skal du sikre, at strømforbrugende enheder (f.eks. viskere, udvendigt lys, radio, sædevarme, varme i rattet) er deaktiveret, og at alt tilbehør er frakoblet, inden du forlader køretøjet.

Ændring af PIN-koden

Gennemgå følgende trin for at ændre din PIN-kode:

- På køretøjer, der er udstyret med en fjernbetjeningsnøgle, skal nøglen indsættes i tændingskontakten, hvorefter nøglen drejes til positionen ” ON”;

- På køretøjer udstyret med et kort skal der trykkes på knappen ”Start/Stop” i to sekunder, uden at der trædes ned på pedalerne.

Bemærk: Det er ikke nødvendigt at starte motoren for at udføre denne handling.

- Vælg ”Skift PIN-kode” i applikationen ” MY Renault”

- Indtast din nye PIN;

- På køretøjer udstyret med en fjernbetjeningsnøgle skal du dreje nøglen til ” LOCK”;

- På køretøjer udstyret med et kort skal der trykkes på knappen ”Start/Stop” i to sekunder, uden at der trædes ned på pedalerne.

I de næste 60 sekunder efter skift af PIN-kode (afhængigt af dit køretøj) skal følgende handlinger udføres:

- På køretøjer, der er udstyret med en fjernbetjeningsnøgle, skal nøglen indsættes i tændingskontakten, hvorefter nøglen drejes til positionen ” ON”

- På køretøjer udstyret med et kort skal der trykkes på knappen ”Start/Stop” i to sekunder, uden at der trædes ned på pedalerne.

Særlige funktioner:

- se kapitel 1 i køretøjets brugervejledning for at få flere oplysninger om betjening af nøglen eller kortet;

- du får tilsendt en e-mail, hver gang PIN ændres;

- det er ikke nødvendigt at starte motoren for at udføre denne handling.

Forkert PIN-kode indtastet

Efter tre forkerte kodeindtastninger:

- Eventuelle fjernstartanmodninger vil blive nægtet, indtil køretøjet er låst op med kortet/fjernbetjeningen

- Systemet sender en besked til din smartphone og advarer dig om, at fjernstart er deaktiveret.

Bemærk: For at genaktivere fjernstart skal du ændre din PIN-kode.

Særlige funktioner i køretøjer, der er udstyret med funktionen.

Det er meget vigtigt, at køretøjet kører i mindst 10 minutter mellem hvert brug af funktionen. Risiko for motorolieslitage.

Brug ikke motorens fjernfjernopstart eller dens programmering, når:

- køretøjet er i en garage eller har begrænset plads.

Risiko for forgiftning eller kvælning pga. udstødningsgas.

- køretøjet er dækket af et beskyttende overtræk.

Brandfare.

- motorhjelmen er åben, eller før den åbnes.

Risiko for forbrænding eller kvæstelser.

Afhængigt af landet kan brug af fjernopstartsfunktion eller dens programmering være forbudt ifølge lovgivningen og/eller gældende bestemmelser.

Før denne funktion bruges, skal du kontrollere gældende lovgivning og/eller bestemmelser i landet.

Førerens ansvar under parkering eller standsning af bilen

Forlad aldrig vognen med et barn, afhængige voksne eller et husdyr i vognen, heller ikke for et kort øjeblik. De kan udsætte dem selv eller andre for risiko, f.eks. ved at starte motoren, tænde for udstyr, f.eks. rudeoptræk, eller låse dørene osv. Vær også opmærksom på, at temperaturen i kabinen i varmt og/eller solrigt vejr stiger meget hurtigt.

RISIKO FOR DØDSFALD ELLER ALVORLIGE KVÆSTELSER.