Tilbage til listen

SÆDER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”Sæder” menu

Fra hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Sæder for at få adgang til funktioner og indstillinger for køretøjets sæder:

- ”Position”;

- ”Massage”;

- ” One-touch-modulopdeling”.

”Position”

Under fanen ”Position” skal du trykke på ” ON” eller ” OFF” for at aktivere eller deaktivere indstillingerne:

- ”Visuelt feedback”;

- ”Let adgang for fører”,

- ”Let adgang for passager”,

- ”Betjening af passagersæde fra førersæde”.

”Visuelt feedback”

Hvis denne funktion er aktiveret, vises et kontekstuelt vindue for indstillinger på skærmen, når føreren eller passageren indstiller sædepositionen.

Let adgang for fører/Let adgang for passager

Når den er aktiveret, føres sædet automatisk tilbage, når føreren og/eller en passager forlader køretøjet, og det returnerer til sin position, når føreren og/eller passageren igen stiger ind i køretøjet.

”Betjening af passagersæde fra førersæde”

Når denne funktion er aktiveret, kan føreren indstille passagersædet med kontakterne, der er placeret i førerens side. Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

”Gem”

Denne funktion gør det muligt at gemme forsædernes position:

- Juster sædets position ved hjælp af kontakterne på sædet;

- Tryk på sædekontakten for at åbne menuen ”Sæder” på multimedieskærmen;

- gem den aktuelle position.

Se i køretøjets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

Aktivering af en programmeret kørestilling

Når køretøjet er standset, skal du trykke på ”Ring tilbage” for at genkalde den programmerede position. En bekræftelsesmeddelelse vises på skærmen. Tryk på ”Ja” for at genkalde den programmerede position.

”Reset”

Du kan nulstille dit valg i pop op-menuen.

”Massage”

Under fanen ”Fører” eller ”Passager” kan du vælge på en liste over massageprogrammer:

- Tonisk;

- Afslappende;

- Lændemassage.

Tryk på ” +” eller ” -” for at justere massagens ”Intensitet” og hastighed.

Bemærk: Passagersædets massageindstillinger kan ikke gemmes.

”Reset”

Du kan nulstille dit valg i pop op-menuen.

”One-touch-sammenklapning”

Du kan slå bagsæderne ned fra ” One-touch”-tappen.

Bemærk: Antallet af sæder kan variere.

Tryk på de taster, der svarer til de sæder, du ønsker at slå ned, derefter på ”Sam.klap sæder”. Godkend med et tryk på ”Ja”.

Tryk på ”Alle” og derefter ”Sam.klap sæder” for at slå alle sæderne ned.

Funktionen ”One-touch-sammenklapning” er kun til rådighed, hvis køretøjet holder stille.

Ved betjening af bagsæderne skal du sørge for, at der ikke er noget der generer forankringsbeslagene (en legemsdel, et dyr, grus, klude, legetøj, mv.).