Tilbage til listen

SYSTEMINDSTILLINGER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

”System” menu

Tryk på ”Indstillinger” og derefter fanen ”System” på velkomstskærmen. Denne menu gør det muligt at angive følgende indstillinger:

- ”Display”;

- ”Lyd”;

- ”Sprog”;

- ”Tastatur”;

- ”Dato og tidspunkt”;

- ”Enhedshåndtering”

- ” Startmenu ”;

- ”Brugerprofil”.

”Display”

Brug fanen ”Lysstyrke” 1 til at justere lysstyrken:

- for instrumentbrættet;

- for multimedieskærmen;

-...

Juster lysstyrken ved at trykke på ” +” eller ” -” eller aktivere/deaktivere funktionerne.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

Brug skærmen ”Stil” 2 til at vælge en af flere instrumentpanelskærmstile.

Du kan også vælge et billede for at tilpasse multimediesystemets standbyskærmbaggrund.

Du kan få flere oplysninger om overførsel af billeder i afsnittet ”App´er” og derefter ”Foto”.

Under fanen HUD 3 kan du konfigurere:

- aktivere/deaktivere det øvre display;

- den automatiske lysstyrke

- Skærmens lysstyrkeindstilling i dagtimerne;

- Skærmens lysstyrkeindstilling om natten;

- billedpositionen på det øvre display.

Bemærk! Indstillingerne for den midterste skærms lysstyrke for dag deaktiveres om natten, og indstillingerne for den midterste skærms lysstyrke for nat deaktiveres om dagen.

”Lyd”

Denne menu gør det muligt at indstille forskellige lydparametre.

Fra fanen ”Audio” 4, kan du indstille følgende lydequalizerindstillinger:

- aktivere/deaktivere bassen

- justere ”Balance / fader”

- indstille værdierne for ”Bas / Medium / Diskant”-lyde;

- justere lydstyrken efter køretøjets hastighed ved at trykke på ” +” eller ” -;”

-...

”Balance / fader”

Denne funktion giver mulighed for at indstille fordelingen af lyden. Tryk på ”Centreret” eller ”Front” for at optimere lydfordelingen for alle passagerer i køretøjet eller for større komfort for bagsædepassagererne (lyd afbrudt bagi og moderat lydstyrke i den forreste del af køretøjet).

Når du rører skærmen, eller når der er valgt ”Manuel”-tilstand, kan du ændre indstillinger ved at flytte målplaceringen 5.

Bose audiosystem

Hvis bilen er udstyret med et Bose-audiosystem, indeholder fanen ”Audio” 4 ekstra indstillinger:

- justere ”Balance / fader”

- Indstilling af ”Bas / Medium / Diskant”-toner

- aktivering/deaktivering af lydstyrke afhængigt af bilens hastighed;

Bemærk: Bose-audiosystemet indstiller automatisk lysstyrken i overensstemmelse med bilens hastighed.

- Aktivering/deaktivering af ”Surround”.

Tilstanden ˮSurroundˮ behandler forskellige lyde, så alle dele af køretøjet er i centrum af lydudsendelsen.

Afhængigt af udstyret kan du vælge en af følgende forudindstillede musikatmosfærer:

- Lounge

- Studie

- Solo

-...

Fra fanen ”Stemmebesk.” 6 kan du indstille følgende valgmuligheder:

- vælge stemmetypen for navigationsvejledningen

- justere lydstyrken for stemmen i navigationsvejledningen

- justere lydgenkendelsesvolumenen

- Aktivering/deaktivering af lyde til stemmegenkendelsesknappen

- aktivere/deaktivere talekommandoen med stemme ( Voice command auto-barge in).

Fra fanen ”Telefon” 7 kan du indstille følgende valgmuligheder:

- justere lydstyrken af telefonringetonen

- justere lydstyrken af telefonopkaldet.

Fra fanen ”Andet” 8 kan du indstille følgende valgmuligheder:

- juster parkeringshjælpens lyd

- aktivere/deaktivere lyden;

- vælge typen af lyd;

- justere lydstyrken.

- indstil indikatorens lydstyrke;

- Aktivering/deaktivering af lydeffekterne til kabinevelkomst

- aktivere/deaktivere knaplydeffekterne

Fra pop op-menuen 9 kan du nulstille til standardindstillingerne.

”Sprog”

Denne menu gør det muligt at vælge et sprog, der skal gælde for køretøjet. Vælg det ønskede sprog.

Du få besked om tilgængeligheden af stemmekommando for hvert sprog.

”Tastatur”

Brug denne menu til at vælge et af følgende virtuelle tastaturer:

- ”Alfabetisk”;

- ”Azerty”;

- ”Qwerty”;

- ”Qwertz”;

- ”Kyrillisk”;

- ”Græsk”;

-...

Når du begynder at indtaste din tekst, kan multimediesystemet foreslå dig relevante ord.

Du kan vælge typen af tastatur i pop op-menuen for tastaturer.

”Dato og tidspunkt”

Denne menu gør det muligt at ændre:

- visningstilstanden;

- datoen;

- klokkeslættet (12 timer eller 24 timer)

- analogt eller digitalt ur;

- automatisk indstilling;

- indstilling af klokkeslæt og dato.

Bemærk: Det anbefales at beholde den automatiske indstilling.

”Enhedshåndtering”

Brug denne menu til at konfigurere forskellige forbindelser til dit multimediesystem:

- ” Bluetooth®” 10;

- ” Wifi” 11;

- ”Service” 12;

- ”Deling af data” 13.

Under fanen ˮ Bluetooth®ˮ 10 kan du parre/koble din(e) telefon(er) med multimediesystemet. Se afsnittet ˮSammenkobling, frakobling af en telefonˮ for at få flere oplysninger.

Bemærk: Listen over indstillinger kan variere alt efter udstyr.

Under fanen Wifi 11 kan du bruge den internetforbindelse, der leveres af en ekstern enhed ( hotspot) i en butik, en restaurant, en bolig eller via en telefon osv.

Brug pop up-menuen 14 til at:

- slette hotspots;

- bruge et skjult hotspot;

- få adgang til tilslutningsproceduren.

Vælg en af Wifi -enhederne for at konfigurere forbindelsen.

Der kræves et kodeord, første gang du opretter forbindelse til multimediesystemet.

Fra pop op-menuen 15 kan du slette adgangspunkterne.

Brug pop up-menuen 16 til at:

- konfigurere forskellige forbindelser for hver autoriseret enhed

- få adgang til hjælp til ”smartphone-replikering”

- slette en godkendt enhed;

- slette alle godkendte enheder.

Du kan godkende en ny enhed ved at scanne systemet QR Code ved hjælp af din telefon.

Når du bruger Hotspot-funktionen, kan overførslen af de mobildata, som kræves for at den kan fungere, muligvis medføre ekstraomkostninger, der ikke er omfattet af dit mobilabonnement.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

Under fanen ˮServiceˮ 18 kan du konfigurere ˮEnhedshåndteringˮ 17 og få adgang til ˮTutorial om smartphone-integrationˮ.

Opret forbindelse fra din telefon til multimediesystemet. Sørg for, at den er udstyret med den funktion ” Android Auto™”, ”Yandex.Auto ™” eller den tjeneste ” CarPlay™”, der er kompatibel med dit multimediesystem. Se ”Tilslut, frakobl en telefon” for at få yderligere oplysninger.

Bemærk: Listen over indstillinger kan variere alt efter udstyr.

Ved brug af funktionen ”Enhedshåndtering” 17 kan du vælge den telefon, som du ønsker automatisk at oprette forbindelse til ”smartphone-replikering”.

Fra pop op-menuen 19 kan du slette enheder.

Når appen ” Android Auto™”, ”Yandex.Auto ™” eller tjenesten ” CarPlay™” fungerer sammen med dit multimediesystem, kan du bruge stemmegenkendelsesknappen 20 i køretøjet til at betjene nogle af din smartphones funktioner med stemmekommandoer. Se afsnittet ”Brug af stemmegenkendelse” for at få yderligere oplysninger.

Fra fanen ”Data” 21 kan du se følgende oplysninger:

- hvilken operatør er ansvarlig for forbindelsen til dit køretøj

- status og detaljer for forbindelsen

- deling af data.

Status- og forbindelsesdataene fortæller dig om status, modtagelsesniveau 22 og system-id.

Status for modtagelsesniveau og datadeling vises på ikonet 22:

- Deling af data slået til 23;

- Deling af data slået fra. Modtagelsesniveau 24

- Køretøjet er offline eller ude af dækningsområdet 25.

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

”Startside”

Brug denne menu til at konfigurere startsiderne til dit multimediesystem.

Startsiderne kan ændres ved at tilføje widgets efter eget valg og placere dem, som du ønsker det, på startsiderne. Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af startsiden i afsnittet ˮTilføjelse og administration af widgetsˮ.

Brug pop up-menuen 26 til at:

- slette widgets;

- nulstille for at gendanne standardkonfigurationen.

”Brugerprofil”

Denne menu gør det muligt at vælge en brugerprofil, der gælder for hele systemet.

Vælg den ønskede brugerprofil.

Funktioner forbundet med brugerprofilen

De følgende parametre registreres i brugerprofilen:

- systemsprog;

- afstandsenhed (hvis den er tilgængelig);

- konfiguration af velkomstsiden;

- indstilling for display;

- MULTI-SENSE-indstillinger;

- indstillinger for baggrundsbelysning;

- justering af førersædets position;

- indstillinger for udvendigt bakspejl;

- indstillinger af massage;

- Forudindstillinger

- radioindstillinger;

- indstillinger for navigation;

- navigationshistorik;

- navigationsfavoritter;

- fortrolighedsindstillinger;

-...

GUEST-profil”

Med GUEST-profilen får du adgang til funktionerne i hovedmenuen.

Fanen ”Redigér” 27 er ikke tilgængelig fra denne profil. GUEST-profilen nulstilles, når systemet genstartes, og indstillingerne gemmes ikke.

Brug pop up-menuen 28 til at:

- nulstille profilen;

-...

Identificer brugerprofilen

Under fanen ”Redigér” 27, ”Generelt” 33 skal du trykke på knappen ”Log ind” 31 for at gemme dine indstillinger.

Når du indtaster din identifikation, gemmes dine profilindstillinger på din ” MY RENAULT-konto”. Du kan derefter bruge kontoen til at indlæse dine indstillinger for bil og multimediesystem på en anden Renault.

Bemærk! Ikonet Renault vises på dit profilbillede efter tilslutning.

Bemærk: Hvis du indtaster en forkert kode tre gange i træk, vil multimediesystemet blokere din profil i 1 minut. Du har i alt ti forsøg til at få adgang til profilen, før den deaktiveres permanent.

Få flere oplysninger om oprettelse af en konto i sektionen ” MY RENAULT”.

Hvis en tilsluttet profil ikke bruges i mere end 30 dage, vil systemet bede dig om at identificere dig selv. Dit brugernavn kan ikke ændres.

Fra pop op-menuen kan du bruge en anden konto og slette den gemte profil.

Ændre foto for brugerprofil

På fanen ”Generelt” 33 skal du trykke på ”Redigér billede” 30 for at vælge et billede fra multimediesystemet eller fra en ekstern lagringsenhed ( USB flash-drev). Få flere oplysninger om visning af billeder i sektionen ”Foto”.

Ændre navn på brugerprofil

Under fanen ”Generelt” 33 skal du trykke på knappen Skift navn 29 for at omdøbe profilen.

Brug pop up-menuen 32 til at:

- låse/låse profilen op;

- ændre låsekoden;

- kopiere profilen;

- slette alle de indstillinger, der er gemt sammen med profilen.

- opdatere profilen;

-...

Af sikkerhedshensyn tilrådes det kun at foretage disse justeringer, når vognen står stille.

TILPASNING AF SYSTEMINDSTILLINGERNE

Selv om denne video ikke er lavet med din bil, er det beskrevne princip identisk