Tilbage til listen

TAST ET NUMMER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menuen ”Tast et nummer”

Foretage et opkald ved at indtaste et nummer

I hovedmenuen skal du trykke på ”Telefon” eller på genvejen A, der kan findes i de fleste menuer, og derefter ”Vælg nr.” for at åbne tastaturet, der bruges til at indtaste et nummer.

Tast et nummer

Indtast det ønskede nummer ved hjælp af det numeriske tastatur 1, og tryk derefter på ”Opkald” for at foretage opkaldet.

Fra det øjeblik den første indtastning er foretaget foreslår multimediesystemet en liste over dine kontakter med samme række tal.

Vælg den kontakt, du vil ringe til, og tryk derefter på ”Telefon” 5 -knappen for at foretage opkaldet.

”Indtastningstilstand”

1 Numerisk tastatur.

2 Nummer ringet op.

3 Foreslåede kontakter.

4 Kontekstuel menu.

5 Opkald.

6 Tilbage til forrige menu.

Indtast et nummer ved hjælp af stemmebetjeningen

Det er muligt at ringe op til et nummer ved hjælp af stemmebetjeningen i multimediesystemet. Du kan gøre dette ved at trykke på stemmebetjeningsknappen for at få vist hovedmenuen for stemmebetjening. Sig efter lydsignalet:

- ”Opkald”, og dikter det telefonnummer, du vil ringe op.

- Eller ”Opkald”efterfulgt af navnet på den kontaktperson, du ønsker at ringe til.

Multimediesystemet viser og begynder at ringe til det nummer, du har angivet.

Bemærk: Hvis din kontakt har flere telefonnumre (arbejde, hjemme, mobil osv.) kan du angive, hvad du har brug for. f.eks. ”Opkald” - Stéphane - velkomstskærm.

Af sikkerhedshensyn skal disse justeringer foretages med køretøjet standset.